"มัลลิกา"เสียดายสภาล่ม ปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาชาวประมงไม่สำเร็จ

2023-02-10 12:44:27

"มัลลิกา"เสียดายสภาล่ม ปลดล็อก ก.ม.แก้ปัญหาชาวประมงไม่สำเร็จ

Advertisement

"มัลลิกา"เสียดาย ส.ส.อยู่ไม่ครบ ทำสภาล่ม ช่วยดัน ก.ม.ปลดล็อกปัญหาชาวประมงไม่สำเร็จ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66  ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า  เมื่อเย็นวันที่ 8 ก.พ.มีความสำคัญและเป็นความหวังมาก คือ ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 27 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2 เป็นพิเศษ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมโดยมีเรื่องด่วนคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาในปีแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายตอบสนองต่อประมง IUU Fishing ย่อมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) หรือการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นนิยามที่องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ( Food and Agriculture Organization ) บัญญัติขึ้น ด้วยความเข้มงวดของกฎหมายฉบับนี้และการออก พระราชกำหนดการประมงปี2558 ใช้มาตรวัดของ IUU มากเกินไปทำให้ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำอาชีพประมงรวมทั้งเครือข่ายประมงทั้งหมดได้รับผลกระทบและเกิดช่องว่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างมาก จากนั้นจึงมีญัตติในสภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาและได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขทั้งหมดเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายพรรครวม 7 ฉบับโดยฉบับหนึ่งในนั้นคือฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอโดยนางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์กับคณะ ซึ่งสาระส่วนใหญ่มุ่งแก้ไขกฎหมายให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และมุ่งเป้าหมายให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและชาวประมงทั้งระบบ

ดร.มัลลิกา กล่าวว่า ส่วนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงของคณะอื่นก็มีทิศทางไม่แตกต่างกันมาก ล้วนมีเป้าประสงค์เดียวกันค่อปลดล็อกช่วยชาวประมง โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำเสนอร่างทั้งหมดจากนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวาง ขั้นตอนของการออกกฏหมายคือหากผ่านสภาได้ก็ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา และถ้าเรียบร้อยก็นำกลับสู่สภาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งน่าเห็นใจพี่น้องชาวประมงอย่างมากที่ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาแต่หากสามารถกระทำการได้ทันก็สามารถยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมที่เป็นพระราชกำหนดประมง ปี2558 นั้นเสียแล้วใช้ พ.ร.ป.ประมงฉบับที่จะออกจากสภาซึ่งมาจากผู้แทนประชาชนนี้ได้

"อันที่จริงก่อนหน้านี้มีพี่น้องชาวประมงภาคใต้และตัวแทนจากจังหวัดยะลากับปัตตานีได้ฝากดิฉันหารือผ่านสภามาบ้างแล้วเช่นกัน แล้วหลังการหารือนั้นท่านประธานสภา ชวน หลีกภัย ก็ให้เจ้าหน้าที่สรุปส่งเรื่องไปที่กรมประมงกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อหารือนั้นคือพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐผ่อนปรนหรือหาวิธีช่วยพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านไม่ให้ถูกยึดเรือหรือเครื่องมือทำกินในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ได้อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านทั้งหลายที่เขาไม่มีอาชีพอื่นรองรับสามารถมีชีวิตและประกอบอาชีพได้ และถ้าสามารถผลักดันกฎหมายออกไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวประมงอย่างมากแต่ก็น่าเสียดายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่กันไม่ครบองค์ประชุมในช่วงเวลา 18.00 น.ของวานนี้ ก็ไม่รู้ว่าท่านจะรีบไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าสมาสภามาใหม่รอบหน้าทำไมในเมื่อมีสภาให้ทำงานในวันนี้แต่ท่านก็ไม่อยู่กัน " ดร.มัลลิกา กล่าว