รมว.มหาดไทยส่งทีมช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

2023-02-10 01:10:32

รมว.มหาดไทยส่งทีมช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกี

Advertisement

รมว.มหาดไทยร่วมส่งทีม USAR Thailand สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกี


เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 9 ก.พ. 66 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารมว.มหาดไทย (มท.1) พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ชื่อภารกิจ “Thailand for Turkiye” ซึ่งทีม USAR Thailand เป็นการประกอบกำลังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยจาก Thailand rescue Dog (THAI RDA) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด กรมการแพทย์ รพ.เลิดสิน และรพ.ราชวิถี โดยเป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งทีมUSAR Thailand มีกำหนดการเดินทางไปยังสาธารณรัฐตุรกี เวลา 23.30 น. โดยสายการบินTurkish Airline TK69