"ปลื้ม" เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหา PM2.5.

2023-02-09 19:39:41

"ปลื้ม" เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหา  PM2.5.

Advertisement

"ปลื้ม" เรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหา  PM2.5.  เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด คนไทยเสี่ยงโรคหัวใจเฉียบพลันเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 66  ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ได้มีการเปิดให้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายสุรบถ หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลูกชายของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้ลุกขึ้นหารือในสภาฯ เป็นครั้งแรกหลังจากรายงานตัวเป็น ส.ส. เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา

นายสุรบถ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพฯมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สูงถึง 192 มีมลพิษสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งเป็นค่าที่อันตรายและมีผลกระทบต่อทุกคน สาเหตุหลักของฝุ่น PM2.5 มาจากภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันเสียพบค่ามลพิษเกินมาตรฐานโดยที่ไม่มีใครมากำกับดูแลและจัดการกับโรงงานเหล่านี้ได้ รวมถึงยานพาหนะรุ่นเก่าที่ปล่อยให้วิ่งบนท้องถนน และการลักลอบเผาป่า

นายสุรบถ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จากรายงานในวารสารสมาคมโรคหัวใจ พบว่าปริมาณฝุ่นเล็กจิ๋วที่เพิ่มขึ้นทุก 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงขึ้น ซึ่งการศึกษานี้เป็นการตอกย้ำว่าฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ทำร้ายแค่ปอดแต่ยังมีผลต่อหัวใจในลักษณะเฉียบพลันด้วย และที่น่ากลัวที่สุดในปี 62 ที่ผ่านมาประชากรประเทศไทยกว่า 32,000 คน ได้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยมลพิษทางอากาศ และส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทยทุกคนลดลงกว่าเดิมอีก 2 ปี ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 นับเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมาเคยมีการเสนอหลักการของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อากาศสะอาด แต่ยังรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี จึงอยากจะให้เร่งอนุมัติเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น