เครือข่ายแรงงานบุก สปส. จี้เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ด 2 ปีไม่มีคืบ

2023-02-07 13:20:41

เครือข่ายแรงงานบุก สปส. จี้เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ด  2 ปีไม่มีคืบ

Advertisement

เครือข่ายแรงงานจี้ สปส. เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ด ซัด 2 ปี ไม่คืบหน้า 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.66  ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และกลุ่ม MIGRANT WORKING GROUP จำนวนหนึ่ง นำโดยนายเซีย จำปาทอง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และประธานสหภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ เดินทางมายื่นหนังสือถึงเลขาสำนักงานประกันสังคม เพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) แก้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ข้อ 16 (1)

นายเซีย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผุ้ประกันตนเคยเรียกร้องให้ดำเนินการเลือกตั้งบอร์ด สปส. ตามที่มีการออกระเบียบเมื่อปี 2564 แต่ตอนนี้ผ่านมา 2 ปี ยังไม่ดำเนินการอะไร พอมาทวงถามเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2565 ก็ออกมาระบุว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน มี.ค. 2566 แต่จนถึงขณะนี้เรากลับยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร เรายังไม่เห็นไทม์ไลน์เลยทั้งๆ ที่เหลืออีกแค่ 1 เดือนตามที่ระบุ วันนี้เราจึงมาทวงถามความคืบหน้า รวมถึงขอทราบเหตุผลในการไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกันมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วย และยังขอให้มีการเปิดเผยผลการนำเงินกองทุนไปลงกองทุนว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร ส่วนรูปแบบการเลือกตั้ง ทางเราพร้อมทั้งการหย่อนบัตร และการเลือกตั้งผ่านออนไลน์ แต่เท่าที่ทราบจาก สปส. บอกว่าหากใช้การเลือกตั้งแบบหย่อนบัตรจะใช้งบประมาณมากหน่อย แต่หากใช้แบบออนไลน์ก็อ้างว่าระบบไม่เสถียร ดังนั้นยังไม่รู้ว่า สปส.จะดำเนินการอย่างไร

เมื่อถามว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร กังวลว่าจะเป็นเหตุผลให้เลื่อน หรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ด สปส. หรือไม่ นายเซีย กล่าวว่า นี่ก็เป็นเรื่องที่เรากังวล ทั้งๆ ที่ระเบียบเลือกบอร์ด สปส. ออกมาตั้งแต่ 2564 ทาง สปส. ควรจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ด สปส.ให้เสร็จก่อน เลือกตั้งส.ส. แต่ก็ไม่ดำเนินการ ซึ่งไม่รู้ว่าเตะถ่วงอะไร มันมีอะไรที่ทำให้พวกคุณไม่อยากจัดให้มีการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดออกไป แล้วถ้า สปส. ไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจน และเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สปส. เตะถ่วง เราก็จะฟ้องร้องมาตรา 157 ซึ่งขณะนี้มีการปรึกษาหารือกับทนายความอยู่แล้ว ตอนนี้เรารอฟังคำชี้แจงเฉพาะวันนี้เท่านั้น

“ที่ผ่านมาบอร์ด สปส. จะมาจากการเลือกตั้งจากระบบของผู้แทนของสหภาพแรงงานเลือด พอรัฐประหารปี 2557 คสช. ก็สั่งยุบบอณืดเดิม แล้วแต่งตั้งบอร์ดใหม่มาแทน จนถึงตอนนี้ ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราคิดว่าข้อเสนอที่ผู้ประกันตน เสนอ ค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามที่เสนอ จึงถึงวลาที่ควรเปลี่ยนได้แล้ว ผู้แทนผู้ประกันตนก็ต้องมาจากผู้ประกันตนเลือกมา” นายเซีย กล่าว