รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน !! "มิสแกรนด์ชลบุรี" 2023 ถูกสั่งปลด

2023-02-06 14:50:23

รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน !! "มิสแกรนด์ชลบุรี" 2023 ถูกสั่งปลด

Advertisement

รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน !! "มิสแกรนด์ชลบุรี" 2023 ถูกสั่งปลด เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วสำหรับวงการนางงาม เพราะเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 เพจเฟซบุ๊ก "มิสแกรนด์ชลบุรี" ร่อนหนังสือ การปลด "นางสาว กฤษฎาภรณ์ นาใคร" มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ "นางสาว รัตน์ระพี ธรรมใจกุล" รองอันดับสอง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่ง มิสเกรนด์ชลบุรี 2023 แทน


ซึ่งภายในเอกสารระบุข้อความไว้ว่า เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2033 มีความจำเป็นต้องขอปลด "นางสาว กฤษฎาภรณ์ นาใคร" มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสเกรนด์ชลบุรี 2023 กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ตั้งไว้ ส่งผลให้นางสาว "กฤษฎาภรณ์ นาใคร" ขาดคุณสมบัติในการดำรงดำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023

ทั้งนี้ กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้พิจารณาเห็นสมควรและขอแต่งตั้ง “นางสาว รัตน์ระพี ธรรมใจกุล” รองอันดับสอง มิสแกรนค์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่ง มิสเกรนด์ชลบุรี 2023 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนในฐานะ มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 สืบต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป