แคนาดาเลื่อน "การุณยฆาต" ผู้ป่วยทางจิตอย่างเดียว

2023-02-05 11:30:09

แคนาดาเลื่อน "การุณยฆาต" ผู้ป่วยทางจิตอย่างเดียว

Advertisement

ออตตาวา, 4 ก.พ. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (2 ก.พ.) คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางแคนาดาดำเนินการออกกฎหมาย เพื่อเลื่อนการทำการุณยฆาตหรือการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในการตาย (MAID) แก่ผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวออกไปอีกหนึ่งปี

เดวิด ลาเมตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุดแห่งแคนาดา จีน-อีฟส์ ดูคลอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแคโรลีน เบนเนต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพจิตและการเสพติดและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกกฎหมายเพื่อขยายระยะเวลายกเว้นการทำการุณยฆาตแก่ผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวจนถึงวันที่ 17 มี.ค. 2024

แถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมระบุว่าภายใต้กฎหมายการุณยฆาตฉบับปัจจุบันของแคนาดา ผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้งหมด และผู้ผ่านการพิทักษ์อันเป็นประโยชน์ทั้งหมด จะมีสิทธิรับการทำการุณยฆาตตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2023

การทำการุณยฆาตเป็นประเด็นส่วนบุคคลที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง โดยรัฐบาลแคนาดามุ่งมั่นจะรับรองว่ากฎหมายต่างๆ สะท้อนความต้องการของชาวแคนาดา ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อาจมีความเปราะบาง และสนับสนุนความเป็นอิสระและเสรีภาพในการเลือก

วัตถุประสงค์หลักของการขยายระยะเวลาคือเพิ่มระยะเวลาแก่ผู้ประเมินและผู้ให้บริการการุณยฆาตพร้อมประเมินคำขอทำการุณยฆาตแก่ผู้มีอาการป่วยทางจิตเพียงอย่างเดียวอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกันทั่วประเทศเมื่อการขยายระยะเวลานี้สิ้นสุด

รัฐสภาแคนาดาผ่านกฎหมายกลางที่อนุญาตผู้ใหญ่ชาวแคนาดาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอทำการุณยฆาตได้เมื่อมิถุนายน 2016 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2021 รัฐสภาแคนาดาผ่านกฎหมายฉบับแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิรับการทำการุณยฆาตและกระบวนการประเมิน โดยรัฐบาลพรรคเสรีนิยมเห็นพ้องการขยายสิทธิให้ครอบคลุมผู้มีอาการป่วยทางจิต


(แฟ้มภาพซินหัว : ทะเลสาบออนแทรีโอที่มีหมอกไอน้ำในเมืองโตรอนโตของแคนาดา วันที่ 3 ก.พ. 2023)