เปิดบัญชีทรัพย์สินฯ "บิ๊กอ๊อด" นอกจากหนี้ 300 ล้าน มีอะไรอีก

2018-02-06 11:50:16

เปิดบัญชีทรัพย์สินฯ "บิ๊กอ๊อด" นอกจากหนี้ 300 ล้าน มีอะไรอีก

Advertisement

เปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน "พล.ต.อ.สมยศ" และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355 ล้านบาท มีเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 18 ล้านบาทเศษ ซ้ำ ยังเป็นผู้ให้กู้ 109 ล้านบาทเศษ ไม่พบเป็นหนี้ "เสี่ยกำพล วิคตอเรียซีเครท" 300 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ของพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง ที่ระบุว่าเป็นก๊อปปี้เดียวกับที่มีอยู่ที่ป.ป.ช.โดยเว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) www.nacc.go.th ในช่องรายการแสดงบัญชีทรัพย์สิน พล.ต.อ.สมยศ ยื่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลำดับที่ 186 เมื่อวันเข้ารับตำแหน่ง 8 สิงหาคม 2557 พล.ต.อ.สมยศ และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355 ล้านบาทได้แก่ เงินฝาก 18 บัญชี 11,544,651 บาท
เงินลงทุน 12 แห่ง 53,117,900 บาท
และยังพบเงินให้กู้ยืม 2 รายการ 109 ล้านบาท, ที่ดิน 10 แปลง 40,792,601 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 2 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 30 ล้านบาท มีหนี้สิน 13,947,446 บาท
ด้านนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง ภรรยา มีทรัพย์สิน 128,224,696 บาทได้แก่ เงินฝาก 4 บัญชี 27,790,529 บาท, เงินลงทุน 3 แห่ง 1,280,216 บาท, ที่ดิน 14 แปลง 65,810,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 หลัง 23,343,950 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 10 ล้านบาท มีหนี้สิน 4,874,676 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินเบ็ดเสร็จ 374,679,849 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 18,822,122 บาท

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สมยศ แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 52,468,980 บาท เป็นเงินเดือนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 1,348,730 บาท, รายได้จาก บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 2 หมื่นบาท, บจก.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) 39,095,250 บาท, บจก.แอนเซ็ท มิลเลี่ยน วอเตอร์ 12 ล้านบาท

มีรายจ่ายทั้งหมด 21.5 ล้านบาท แบ่งเป็นของ พล.ต.อ.สมยศ 20 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อปี 12 ล้านบาท, บริจาคทำบุญหรือเกี่ยวกับการกุศล 8 ล้านบาท) ของนางพจมาน 1.5 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อปี 1.2 ล้านบาท, บริจาคทำบุญฯ 3 แสนบาท)