สองนักธุรกิจ fintech สายบุญ สร้างบุญครั้งใหญ่ ถวายศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช" ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

2023-02-03 14:00:20

สองนักธุรกิจ fintech สายบุญ สร้างบุญครั้งใหญ่ ถวายศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช" ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร

Advertisement

สองนักธุรกิจ fintech สายบุญ สร้างบุญครั้งใหญ่ ถวายศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช" ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 , กรุงเทพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร มีพิธีถวายศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช โดยคุณกอล์ฟ-พชร และ คุณเนย - สริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ก่อตั้ง GB PRIME PAY ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-payment รายใหญ่ ได้ถวายศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัช โดยมีมูลค่าการก่อสร้างศาลาฯสูงถึง8หลัก เพื่ออุทิศเป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร อย่างเป็นทางการ


โดยคุณสริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์  กล่าวว่า ส่วนตัวตนเอง เติบโตมากับครอบครัวสายบุญ ทำให้ชอบทำบุญมาโดยตลอด ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำบุญใหญ่สร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัช ถวายวัดมกุฏกษัตริยาราม ร่วมกับคุณพชร โดยชื่อศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช" นั้นได้ตั้งจากการนำนามสกุล"อภิรัชเหมภาส" รวมเข้ากับนามสกุลของคุณพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ โดยการก่อสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1ปี โดยมีหลวงพ่อณรงค์ เป็นผู้ดูแลควบคุมการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาจนแล้วเสร็จสมบูรณ์อย่างสวยงาม ศาลาฯมีจำนวน 2 ชั้น ภายในตัวศาลาได้ติดตั้งแอร์ทั้งหมด การสร้างศาลาฯถวายในครั้งนี้ก็หวังว่าศาลาฯแห่งนี้จะได้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนสืบไป

ด้านคุณพชร ลิ่วเฉลิมวงศ์ กล่าวว่า ครอบครัว ลิ่วเฉลิมวงศ์เองนั้นก็เคยได้มีโอกาสสร้างและถวายศาลา "ลิ่วเฉลิมวงศ์"แก่วัดมกุฏกษัตริยารามฯ มาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งศาลาฯ ได้ถูกใช้งานเพื่อสาธารณะประโยชน์คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า50ปีแล้ว ศาลาลิ่วเฉลิมวงศ์นั้นสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่คุณปู่ คุณย่า ผู้ล่วงลับ ซึ่งในครั้งนี้ส่วนตัวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ที่ผมและภรรยามีโอกาสทำบุญใหญ่ ด้วยการสร้างศาลา "ลิ่วเฉลิมอภิรัช" ถวายวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร นอกจากตั้งใจที่จะสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชนี้ขึ้นเพื่ออุทิศเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วมแล้วนั้น ยังตั้งใจที่จะอุทิศบุญกุศลจากการสร้างศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชในครั้งนี้ ให้แก่คุณพ่ออนันต์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

โดยการถวายศาลาลิ่วเฉลิมอภิรัชในครั้งนี้ได้มี กัลยาณมิตรร่วมบุญมากมาย อาทิ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมถวายเก้าอี้ภายในศาลาเพื่ออุทิศเป็นสาธารณะประโยชน์, คุณธนพล ชีวรัตนพร และ คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ร่วมถวายแอร์ติดตั้งภายในศาลา และคุณกาละแม- พัชรศรี เบญจมาศ ร่วมสมทบทุนกระเบื้องมุงหลังคา,คุณเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด, คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช, ดร.ฤทธี กิจพิพิธ-ภรรยา และ คุณพฤกษ์ ชยอนันต์ ร่วมสมทบทุนร่วมกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เป็นต้น