ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ชวนนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (มีคลิป)

2023-02-02 17:04:35

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ชวนนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (มีคลิป)

Advertisement

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ชวนนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด  ขับเคลื่อน 3 ป.  ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66 ที่ รร.สหัสขันธ์ศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย น.ส.แววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายชุมพล แสบงบาล สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ ร่วมกับนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้าน ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายนิคม วิชัยโย  ผอ.รร.สหัสขันธ์ศึกษา นำบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายศุภศิษย์ ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และแผ่เมตตา จากนั้นได้ให้โอวาทภายใต้กรอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะขับเคลื่อนกิจกรรมหลัก 3 ป. ที่ประกอบด้วย ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม พร้อมมอบหมวกกันน็อกนิรภัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ให้กับเยาวชนต้นแบบขัยขี่ปลอดภัย จำนวน 10 คน ทั้งนี้ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง และชวนเกี่ยวก้อยเพื่อสร้างพันธะสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้คำแนะนำการเรียนต่อระดับอุดมศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเชิญชวนร่วมสแกนคิวอาร์โค้ด ตอบโจทย์ปัญหา “อยากให้ผู้ว่าฯจัดกิจกรรมอะไรให้เด็กๆ” จากนั้นได้ร่วมประชุมตรวจติดตามหมู่บ้าน ชุมชนสีขาว อ.สหัสขันธ์  ที่หอประชุม อ.สหัสขันธ์

นายศุภศิษย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อน 3 ป. ที่ประกอบด้วย ป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ จะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเพื่อลดปัญหาการส่งบำบัดให้น้อยลงภายใน 31 มี.ค. นี้ โดยทุกกิจกรรมของจังหวัดที่ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 3 ร่ำรวย 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ ส่วนการสแกน คิวอาร์โค้ด อยากให้ผู้ว่าฯจัดกิจกรรมอะไรให้กับเด็ก ๆ เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ เยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ให้ครอบคลุม