"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบนายกฯ

2023-02-02 10:30:29

"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบนายกฯ

Advertisement

"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบนายกรัฐมนตรีรับมอบรูปหล่อพระ และรูปหล่อหลวงตาสมหมายเกิน 3 พันหรือไม่

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับประโยชน์เกิน 3,000 บาท หรือไม่ จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีไปงานครบรอบ 2 ปีของท็อปนิวส์  ซึ่งมีการถ่ายทอดสดด้วยนั้น และมีการนำคลิปมาลงในยูทูบหัวข้อ ภาพประวัติศาสตร์! นายกฯร่วมยินดีท็อปนิวส์ เขียนอวยพร-เยี่ยมห้องจัดคึก | เช้าข่าวเข้ม | TOP NEWS ความยาว 20 นาทีเศษ ปรากฏว่า ในท้ายรายการ ผู้บริหาร Top News ได้มอบรูปหล่อพระและรูปหล่อหลวงตาสมหมาย ให้นายกรัฐมนตรีด้วย

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีที่นายกรัฐมนตรีรับมอบรูปหล่อพระและรูปหล่อหลวงตาสมหมาย ดังกล่าวทำให้ต้องไปดูประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ซึ่งกำหนดว่า "ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ ( 1 ) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท"   เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบนายกรัฐมนตรี ที่รับมอบรูปหล่อพระและรูปหล่อหลวงตาสมหมาย ตามข้อเท็จจริงข้างต้นว่า เข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับประโยชน์เกินสามพันหรือไม่ และเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืน ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) หรือไม่