"บิ๊กป้อม"ตามติดแก้น้ำท่วม อ้อนเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พปชร.

2023-02-01 22:21:19

"บิ๊กป้อม"ตามติดแก้น้ำท่วม อ้อนเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พปชร.

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ลุยนครปฐม ราชบุรี ตามติดแก้ปัญหาน้ำท่วม อ้อนเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พปชร. ทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี  รมช.คลัง เลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครปฐม และราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลางเขต 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน จากนั้นจะไปติดตามโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ที่วัดกลางบางแก้ว ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี และสะพานคลองบางแก้ว


พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำท่าจีน และการบริหารจัดการน้ำในภาวะเสี่ยง ที่จะเกิดอุทกภัยให้มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด พร้อมทั้งเร่งรัดฟื้นฟู ชาวบ้าน สวนผลไม้ อาทิ ส้มโอ เป็นต้น ที่ได้รับความเสียหายที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ภายในวัดตุ๊กตา ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในวันนี้ ได้มาเยี่ยมชาวนครชัยศรี เนื่องจากได้รับรายงานจากหน่วยงานราชการ และในพื้นที่ว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำท่าจีน ได้มีการสั่งให้ไปแก้ไขในเบื้องต้นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำ ที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยจะมีการสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมอีกในอนาคต รัฐบาลได้พยายามดูแลประชาชนทุกคน เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆให้น้อยที่สุด ในส่วนโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว ผมรู้ว่าทุกคนก็อยากจะให้มีการก่อสร้างโดยเร็วที่สุด ผมก็ได้พยายามเร่งรัดไปแล้ว เพื่อให้เกิดการดำเนินการและเป็นไปตามแผนงานที่เราได้วางไว้ โดยจะต้องแก้ปัญหาให้กับชาว อ.นครชัยศรีที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้


พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาอุทกภัยในแม่น้ำท่าจีนในฤดูกาลต่างๆ เช่น ในฤดูแล้งในแม่น้ำท่าจีนก็จะมีน้ำเค็มรุกเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชน ก็จะต้องมีการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทัังนี้ตนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาต้อนรับ รัฐบาลมีเป้าหมายในการทำงานที่จะยึดถือความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ และจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมาย ขอยืนยันว่า รัฐบาลทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างถาวรต่อไป สุดท้าย ตนขออวยพรให้ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย มีความสุขความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการ

พล.อ.ประวิตร  ยังได้ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและ จ.ราชบุรี ที่สถานีผลิตน้ำโพธาราม และติดตามโครงการผลิตน้ำประปา ที่บริเวณข้างวัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม


พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับชาว จ.ราชบุรีที่มารอต้อนรับว่า วันนี้มาพร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐทั้ง 4 คน ได้แก่ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (กำนันตุ้ย)นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 และ นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายก อบจ.ราชบุรี เพื่อมาพบปะกับพี่น้องประชาชนใน อ.โพธาราม และ จ.ราชบุรี ขอให้ทุกท่านโปรดเลือกส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐด้วย  วันนี้ลงมาดูปัญหาเรื่องน้ำประปา โดยทุกครัวเรือนต้องเข้าถึงน้ำประปา และที่สำคัญจะต้องมีจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนด้วย เพราะรัฐบาลมีเป้าหมายในการทำงานที่จะยึดถือความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ และจะมีการแก้ไขปัญหาน้ำให้สำเร็จตามเป้าหมาย ขอยืนยันว่า รัฐบาลทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ

"รัฐบาลชุดนี้มีรัฐมนตรีที่เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐอยู่ประมาณ 10 คน ที่ผ่านมาก็สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ผมก็หวังว่วประชาชนจะเลือกพวกเราให้เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้า ผมเป็นคนพูดไม่เก่ง แต่รับฟังเก่ง และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดิน เรื่องน้ำและไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อคนไทยทุกคน ถ้าเลือกพรรคพลังประชารัฐทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ดีกินดีขึ้นอย่างแน่นอน"พล.อ.ประวิตร กล่าว