หูหนานขุดพบ "หมู่หลุมศพ" คาดเป็นของสุสานราชวงศ์โบราณ

2023-02-01 12:30:25

หูหนานขุดพบ "หมู่หลุมศพ" คาดเป็นของสุสานราชวงศ์โบราณ

Advertisement

ฉางซา, 31 ม.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดีนครฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน เปิดเผยการขุดพบหลุมศพที่มีอายุสืบย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) จำนวน 21 หลุม ซึ่งอาจเป็นหมู่หลุมศพย่อยของสุสานราชวงศ์

โจวเป่าตง หัวหน้าโครงการขุดค้น เผยว่าหลุมศพทั้งหมดเป็นหลุมดินที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมศพที่มีทางเดินและไม่มีทางเดิน โดยหลายแห่งถูกพบตั้งอยู่เคียงข้างกันและอาจเป็นหลุมศพร่วมของคู่รักหรือสมาชิกในครอบครัว

คณะนักโบราณคดีพบหลุมศพหลุมหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษ โดยคาดว่าอาจเป็นโครงสร้างสองชั้นที่พบได้ยากในหูหนาน ซึ่งโจวชี้ว่าหากการคาดการณ์เป็นจริง หลุมศพนี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการศึกษาการพัฒนาและการกระจายตัวของหลุมศพสองชั้นในสมัยราชวงศ์ฮั่น

นอกจากนั้นยังมีการค้นพบสิ่งของที่ฝังอยู่ในหลุมศพรวม 234 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา

หากพิจารณาจากความใกล้ชิดและอายุที่ใกล้เคียงกันของหลุมศพ คณะนักโบราณคดีคาดว่าหลุมศพเหล่านี้มีแนวโน้มเป็นหลุมศพย่อยของสุสานราชวงศ์โบราณ

โจวทิ้งท้ายว่า การค้นพบใหม่ดังกล่าวสามารถมอบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาระบบการฝังศพสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในพื้นที่ที่เป็นนครฉางซาปัจจุบัน


(แฟ้มภาพซินหัว : รอยเสาไม้ที่พบกลางหลุมศพเอ็ม12)


(แฟ้มภาพซินหัว : เครื่องหยกหินลื่นตกแต่งลวดลาย)


(แฟ้มภาพซินหัว : หลุมศพเอ็ม12 หลังจากนำดินออก)


(แฟ้มภาพซินหัว : แผนที่ทางอากาศแสดงการกระจายตัวของซากโครงการก่อสร้างฐานเหอซุ่น)