"จุรินทร์"เคาะต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ

2023-01-12 00:05:11

"จุรินทร์"เคาะต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ

Advertisement

"จุรินทร์"เคาะต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ "หน้ากากอนามัย-ใยสังเคราะห์-แอลกอฮอล์-กระดาษ-ไก่"  อีก 1 ปี

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ห้อง 202 อาคารรัฐสภา

นายจุรินทร์ กล่าวว่า มีวาระสำคัญคือการต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้า 51 รายการ และบริการ 5 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่ควบคุม 51 + 5 รายการนี้ มี 5 รายการที่กำลังจะหมดอายุวันที่ 24 ม.ค.66 จึงมาขอมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี โดยวันนี้ที่ประชุม กกร.เห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.66 ถึง 24 ม.ค.67 ประกอบด้วย 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์ 3.แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล และ  5.ไก่และเนื้อไก่ จะต่ออายุเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน