ศรีลังกาต้อนรับ "นักท่องเที่ยวต่างชาติ" กว่า 7 แสนคนในปี 2022

2023-01-04 13:15:38

ศรีลังกาต้อนรับ "นักท่องเที่ยวต่างชาติ" กว่า 7 แสนคนในปี 2022

Advertisement

โคลัมโบ, 3 ม.ค. (ซินหัว) — อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของศรีลังกาบอกลาปี 2022 ด้วยทิศทางบวก หลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าทั้งปีก่อนสูงถึง 719,978 คน แม้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า ช่วงเดือนธันวาคม 2022 รวมอยู่ที่ 91,961 คน ซึ่งถือเป็นสถิติตัวเลขรายเดือนสูงสุดอันดับ 3 ในปี 2022

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีลังกาเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวของศรีลังกาคาดหวังต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 800,000 คน หลังจากมีการดำเนินสารพัดโครงการริเริ่มและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายในไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ของปี 2022

ข้อมูลจากองค์การพัฒนาการท่องเที่ยวศรีลังการะบุว่าอินเดียครองสัดส่วนร้อยละ 17 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าทั้งหมดในปี 2022 ตามด้วยรัสเซีย (ร้อยละ 13) และสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 12) ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีลังกาคาดหวังจีนจะกลับมาเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวแห่งสำคัญของศรีลังกาในปีนี้


(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเดินออกจากเรือสำราญในกรุงโคลัมโบของศรีลังกา วันที่ 23 ธ.ค. 2022)