คนหล่อ บอกต่อด้วย "โป๊ป ธนวรรธน์" มอบเงินมูลนิธิรามาธิบดี 500,000 บาท

2022-12-15 21:00:05

คนหล่อ บอกต่อด้วย "โป๊ป ธนวรรธน์" มอบเงินมูลนิธิรามาธิบดี 500,000 บาท

Advertisement

นับเป็นพระเอกใจบุญสำหรับ "โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ" ที่ล่าสุดมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน ที่ชั้น 4 ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี