อย. ยันกัญชาไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศ สธ.

2022-12-15 19:01:45

อย. ยันกัญชาไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศ สธ.

Advertisement

เลขาธิการ อย. ยันปัจจุบันกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดตามประกาศ สธ. 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65  ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าถึงกรณีที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยอมตัดมาตรา 3 ออกทั้งหมด ทำให้มีการตีความว่ากัญชาจะมีสถานะกลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ถามว่าตอนนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่ ก็คงไม่ได้ดูตามกฎหมายนี้ และมาตรา 3 ไม่กระทบกับมาตราอื่นๆ ในร่าง พ.ร.บ.กัญชา  ยืนยันว่า ณ ปัจจุบันนี้ไม่ถือเป็นยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อยาเสพติดประเภท 5 ไม่มีชื่อกัญชาอยู่ พูดง่ายๆ ตั้งแต่ยอด ช่อดอก ใบ ลำต้น กิ่งก้าน จนถึงรากไม่มีส่วนไหนเป็นยาเสพติดเลย มีเพียงสารสกัด THC เกิน 0.2 % โดยน้ำหนักเท่านั้นที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

เลขาธิการอย. กล่าวต่อว่า ถ้าจะให้กัญชาเป็นยาเสพติด ต้องมีการพิจารณาเห็นชอบและเสนอโดยคณะอนุกรรมการยาเสพติดให้โทษ ของ อย. ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บอร์ด ป.ป.ส.) แต่ขอเรียนว่าในประกาศระบุชื่อยาเสพติด เป็นอำนาจสุดท้ายของคณะกรรมการป.ป.ส.ที่ต้องเห็นชอบก่อน แล้ว รมว.สธ.ถึงลงนาม