“กลุ่มบริษัท ETC” จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า”

2022-12-14 20:10:40

“กลุ่มบริษัท ETC” จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า”

Advertisement

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ETC” พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” ณ โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันดินโลก” ภายใต้โครงการ “ขยะแลกกล้า” กลุ่มบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์), สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้, จึงร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนอันจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน และประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ตลอดจนเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กรมป่าไม้ ในการสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประดู่ป่า มะค่าโมง ขนุน ชิงชัน กระพี้เขาควาย รวงผึ้ง รวมจำนวน 100 ต้น ตลอดจนความร่วมือจากหน่วยงานราชการ บุคลากรในสังกัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เรียกได้ กิจกรรมครั้งนี้สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่น้องๆ เติมความชุ่มชื่นเพิ่มออกซิเจน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้แก่โรงเรียนโรงเรียน และชาวบ้านตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา