"หมอระวี" ชวนพรรคเล็กตั้งกลุ่มอัมโน

2022-12-14 12:40:51

"หมอระวี" ชวนพรรคเล็กตั้งกลุ่มอัมโน

Advertisement

"หมอระวี" ชวนพรรคเล็กตั้งกลุ่มอัมโน  ล่าสุด 6 พรรคตอบรับแล้ว 

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า กลุ่มพรรคเล็กในระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบและหาร 100 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองคือการควบรวมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบอัมโนแบบไทยๆ (United Management National Organization : UMNO) ตามหลักการไม้ซีกงัดไม้ซุง เราจึงชักชวนพรรคการเมืองต่างๆ 20 พรรคมารวมกลุ่มกัน โดยเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ตอบรับมาแล้ว 6 พรรค คือ พรรคกรีน พรรคไทยชนะ พรรคไทยรุ่งเรือง พรรคไทยรวมไทย พรรรคไทยรุ่งโรจน์ และพรรคพลังธรรมใหม่

นพ.ระวี กล่าวว่า การแบ่งฝ่ายแบ่งสีทางการเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก และเศรษฐกิจเสียหายสังเกตได้จากการลงทะเบียนคนจนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเมืองไทยยังคงสับสนวุ่นวาย เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั่วประเทศ พรรคการเมืองที่มีแนวคิดสอดคล้องกันหลายพรรคจึงยึดถือหลักการมีจุดยืนส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง จึงขอเรียกร้องให้คนไทย มีความรักสามัคคีต่อกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   เราจะเป็นกลุ่มกลางทางการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และอยากเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศที่มีความเป็นกลาง ออกมาออกมาแสดงจุดยืนและขอให้โอกาสเลือกพรรคการเมืองที่เป็นกลาง เราจะมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่เพื่อให้เกิดกลุ่มการเมืองที่เป็นกลาง และมุ่งไปสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอำไพ เราไม่ได้คิดที่จะมารวมเพื่อรอดตายจากรัฐธรรมนูญใหม่ แต่มารวมกันเพื่อความรอดของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้นโยบายที่จับต้องได้  ตอนนี้พรรคเล็กในสภาที่ประกาศจะสู้ด้วยตัวเองมี 3 พรรค คือ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชาธิปไตยใหม่ และพรรคเพื่อชาติไทย ส่วนพรรคพลังธรรมใหม่จะขอร่วมกลุ่มกับพรรคที่อยู่นอกสภาฯ ซึ่งเป็นการจับมือที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้ยังคงเปิดรับพรรคที่จะมารวมกลุ่มกัน