เมียนมาเปิด "สถาบันสอนประมง" แห่งแรกในประเทศ

2022-12-14 12:35:39

เมียนมาเปิด "สถาบันสอนประมง" แห่งแรกในประเทศ

Advertisement

ย่างกุ้ง, 14 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (13 ธ.ค.) กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานของเมียนมา ระบุว่าเมียนมาได้เปิดสถาบันประมงแห่งแรกของประเทศในวันจันทร์ (12 ธ.ค.) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอทวันเทของภูมิภาคย่างกุ้ง

ผู้อำนวยการสถาบันประมง (ทวันเท) เผยกับสำนักข่าวซินหัวว่าสถาบันฯ จะจัดหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปีด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2022-2023 เริ่มในเดือนธันวาคม โดยนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการรับรองจะได้เข้าเรียนหลักสูตรการประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ในน้ำที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

ก่อนหน้านี้เมียนมามีเพียงโรงเรียนฝึกอบรมการประมง ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นด้านการประมงในภูมิภาคย่างกุ้ง พะโค สะกาย อิรวดี และรัฐมอญ ทว่าในอนาคตจำนวนสถาบันประมงรูปแบบนี้น่าจะเพิ่มขึ้นในหลายอำเภอของประเทศ


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์นครย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 2 ก.ย. 2022)