"จุรินทร์ คุยคนรุ่นใหม่ขอให้มั่นใจ ปชป. "นโยบาย-ตัวบุคคล"พร้อมเลือกตั้ง

2022-12-12 16:53:04

"จุรินทร์ คุยคนรุ่นใหม่ขอให้มั่นใจ ปชป. "นโยบาย-ตัวบุคคล"พร้อมเลือกตั้ง

Advertisement

"จุรินทร์ เปิดใจคุยคนรุ่นใหม่ ขอให้มั่นใจ ปชป.พร้อมทั้งนโยบาย ตัวบุคคล ด้าน "นิพนธ์"ระดมสมองจัดทำนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.65 ที่พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้า ปชป. ในฐานะ ผอ.เตรียมการเลือกตั้ง  ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้า ปชป. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์จากทั่วประเทศ   เพื่อการจัดทำนโยบายพรรคที่ครอบคลุมกลุ่มคนทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพรรคฯและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่หรือคนหนุ่มสาวของพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในเรื่องนโยบายแล้ว วันนี้จึงเป็นเวทีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ของ ปชป.ที่ได้ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการเห็นการพัฒนาประเทศไปในทิศทางไหน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญเหตุการณ์สำคัญทั้งเรื่องปัญหาโควิด-19ที่ส่งผลกระทบโดยตรงทั้งด้านสุขภาพ และ ปัญหาปากท้อง รวมทั้งปัญหาต่างๆที่ล้วนแต่ซับซ้อนและท้าทาย การแก้ไขจึงต้องอาศัยมุมมองที่มาจากคนทุกกลุ่ม วันนี้จึงมีการมารับฟังและสิ่งที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ทำนโยบายโดยมีนายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้รวบรวมจัดทำนโยบายพรรคมาตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานั้น นโยบายของเราส่วนหนึ่งจะนำมาเสนอในช่วงเลือกตั้งและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำเสนอเป็นแผนรวมทั้งหมดไปที่กกต. ในวันข้างหน้าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้นำไปปฎิบัติเราก็จะได้ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกมิติ และประเด็นไหนที่น่าสนใจที่จะกระทบต่อคนส่วนใหญ่เราก็จะนำมาหยิบยกขึ้นมาทำป้ายหาเสียงเสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง

"ขอย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม และพรรคให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญในการนำพาพรรคและประเทศชาติไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง พร้อมทำการเมืองแบบสุจริต ที่พี่น้องประชาชนและส่วนรวมได้ประโยชน์ อีกทั้งจะเป็นการเติมเต็มด้านการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม" นายนิพนธ์ กล่าว

จากนั้นในเวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดใจคุยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค โดยให้ความเชื่อมั่นว่า บุคคลที่จะเป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น พรรคได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดี และมีสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นกำลังหลักของพรรค ขณะเดียวกันพรรคก็มีความพร้อมในเรื่องนโยบายอย่างมาก เพราะที่ผ่านได้มีการรับฟังจากทุกฝ่ายจนตกผลึกเตรียมประกาศนโยบาย ซึ่งนโยบายพรรคประชาธิปัตย์จะครอบคลุมในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องประชาธิปไตน-เศรษฐกิจปากท้อง ที่ต่อไปประชาชนทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์ และต้องสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ โดยให้เชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในข้อจำกัดที่ผ่านการหล่อหลอมจากอดีต แก้ปัญหาปัจจุบัน เชื่อมโยงสู่อนาคต