"แพทองธาร"ลั่นหาก พท.เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ลดทันที

2022-12-11 23:00:37

"แพทองธาร"ลั่นหาก พท.เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ลดทันที

Advertisement

"แพทองธาร"ลั่นหาก พท.เป็นรัฐบาลค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ลดทันที ราคายางพารา ปัญหาประมงต้องแก้ไข ยาเสพติดต้องหมดไป ย้ำค่าแรงขั้นต่ำ 600 ทำได้จริง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.65 ที่ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย (พท.)  และ หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวในกิจกรรม "ครอบครัวเพื่อไทย แหลงจริง ทำได้ คนใต้หรอยแรง"   โดยได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์และนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องภาคใต้กันอีกครั้งว่านโยบายรายได้ขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และค่าตอบแทนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาท ในปี 2570 จะสามารถทำได้จริง เช่นเดียวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร คือปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เราก็จะต้องพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตน้ำยางพารารายใหญ่ เพื่อหามาตรการยกระดับราคาน้ำยางให้เกษตรกรได้ในราคาที่เหมาะสมกับเขา ปัญหาเรือประมงที่ถูกบังคับด้วยกรอบกฎหมายเข้มงวด จนส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่องอื่น ตรงนี้เกี่ยวพันกับกฎหมาย การแก้ปัญหาต้องรอบคอบ เป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวประมงให้รอบด้าน ตรงนี้ต้องใช้เวลาก็ต้องเริ่มคิดทำ นอกนอกนี้ยังมีปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยมา ยาเสพติดต้องหมดไป

น.ส.แพทองธาร ยังกล่าวถึงปัญหาที่เร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ที่สูงขึ้นมามากจนพี่น้องผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพรรคเพื่อไทยหากได้เป็นรัฐบาลจะรีบเจรจาหาแหล่งพลังงานราคาถูก พร้อมหามาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานรวมถึงมาตรการภาษี เพื่อแก้ปัญหาลดภาระให้พี่น้องประชาชนทันที พรรคเพื่อไทย เรามีความตั้งใจมากๆ ที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศอยู่ดีกินดี ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วคิดว่าจะหาเงินจากไหน ใช้หนี้อย่างไร กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราทนทุกข์มามากมายแล้ว ในวันนี้ ในฐานะสะใภ้คนคอน เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะ หนุ่ยตั้งใจจริง อย่าถุมหนุ่ยนะ เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน