กว่างโจวอวดโฉม "ละองละมั่งไห่หนาน" เกิดจากผสมเทียม

2022-12-11 12:20:57

กว่างโจวอวดโฉม "ละองละมั่งไห่หนาน" เกิดจากผสมเทียม

Advertisement

กว่างโจว, 10 ธ.ค. (ซินหัว) — สวนสัตว์ซาฟารี ฉางหลง กว่างโจว ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้อวดโฉมลูกละองละมั่งไห่หนาน ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองระดับสูงสุดของจีน จำนวน 2 ตัว โดยลูกละองละมั่งไห่หนานทั้งสองตัวเป็นเพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 และ 22 ตุลาคม 2022 ถือเป็นผลสำเร็จจากความพยายามผสมเทียมของสวนสัตว์ฯ
(บันทึกภาพวันที่ 9 ธ.ค. 2022)