ปภ.รายงานน้ำท่วมภาคใต้ 5 จังหวัด

2022-12-10 11:40:50

ปภ.รายงานน้ำท่วมภาคใต้ 5 จังหวัด

Advertisement

ปภ.รายงานน้ำท่วมภาคใต้ 5 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 67 ตำบล 263 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,128 ครัวเรือน  

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 65  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนผ่านสหพันธรัฐมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธ.ค. 65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 15 อำเภอ 67 ตำบล 263 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,128 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลง ดังนี้


1.พัทลุง น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำของ อ.ควนขนุน รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 40 ครัวเรือน 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,965 ครัวเรือน

2.สงขลา น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.นาหม่อม อ.บางกล่ำ อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ และ อ.นาทวี รวม 17 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,988 ครัวเรือน

3.ปัตตานี น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง อ.ยะหริ่ง อ.ปานาแระ และ อ.มายอ รวม 22 ตำบล 98 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,202 ครัวเรือน

4.ยะลา น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองยะลา อ.ยะหา รวม 10 ตำบล 23 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 312 ครัวเรือน

5.นราธิวาส น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.เมืองนราธิวาส และ อ.ระแงะ รวม 17 ตำบล 86 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,586 ครัวเรือน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง พร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24  ชม.นอกจากนี้ ประชาชน ยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

////