จีนพบ "ยุ้งข้าว" เก่า 6,000 ปี กระจายรอบซากบ้าน โรงงานหยก-หิน

2022-12-10 10:35:28

จีนพบ "ยุ้งข้าว" เก่า 6,000 ปี กระจายรอบซากบ้าน โรงงานหยก-หิน

Advertisement

เจิ้งโจว, 9 ธ.ค. (ซินหัว) — สถาบันมรดกวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน เปิดเผยการค้นพบกลุ่มยุ้งข้าวเก่าแก่จากช่วงกลาง-ปลายวัฒนธรรมหย่างเสา อายุมากกว่า 6,000 ปี ที่ซากโบราณหวงซาน เมืองหนานหยาง

ฐานยุ้งข้าวทรงกลมหรือวงรี 16 แห่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 2.3-3 เมตร และส่วนใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในราว 2 เมตร โดยหม่าจวิ้นไฉ นักวิจัยประจำสถาบันฯ กล่าวว่ายุ้งข้าวเหล่านี้ถูกพบรอบซากปรักหักพังของบ้าน รวมถึงโรงงานหยกและหินจากยุคเดียวกัน

หม่าเปิดเผยว่ายุ้งข้าวดังกล่าวกระจายตัวหนาแน่นใกล้กัน มีโครงสร้างและขนาดใกล้เคียงกัน และมีความจุมาก โดยถูกสร้างมาเพื่อกักเก็บอาหารอย่างชัดเจน ด้านคณะนักโบราณคดีค้นพบข้าวฟ่างจำนวนมาก รวมถึงเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวฟ่างบางส่วนในซากโบราณหวงซานแล้ว

หม่ากล่าวว่ามีการค้นพบวัชพืชและเมล็ดพืชจำนวนไม่มากนักที่ซากโบราณข้างต้น เดิมทีชาวบ้านท้องถิ่นยุคนั้นอาจไม่ได้ทำการผลิตทางการเกษตร พวกเขาน่าจะจัดหาหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรอาหารมาจากแหล่งอื่น โดยการค้นพบฐานยุ้งข้าวจำนวนมากในซากโบราณแห่งนี้ตอกย้ำความรุ่งเรืองของการค้าในยุคก่อน ซึ่งมีฉากหลังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมหยก

อนึ่ง วัฒนธรรมหย่างเสา มีความเก่าแก่ราว 5,000-7,000 ปี จัดเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ที่มีต้นกำเนิดบริเวณแม่น้ำเหลืองตอนกลาง


(ภาพฐานยุ้งข้าวจากยุคกลาง-ปลายวัฒนธรรมหย่างเสา ที่ค้นพบจากซากโบราณหวงซาน)


(ภาพฐานยุ้งข้าวจากยุคกลาง-ปลายวัฒนธรรมหย่างเสา ที่ค้นพบจากซากโบราณหวงซาน)

(ซากเมล็ดพืชบางส่วนที่ค้นพบจากซากโบราณหวงซาน)


(ภาพซากโบราณหวงซาน เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน)