ตรวจพบฟอร์มาลีนใน "หมึกกรอบ-สไบนาง" ร้านหมูกระทะ

2022-12-09 20:10:56

ตรวจพบฟอร์มาลีนใน "หมึกกรอบ-สไบนาง" ร้านหมูกระทะ

Advertisement

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี สุ่มตรวจอาหารในร้านหมูกระทะเมืองชลบุรี   ตรวจพบฟอร์มาลีนในตัวอย่างหมึกกรอบ 7 ตัวอย่าง สไบนาง 3 ตัวอย่าง 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงที่มีการนำเสนอข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.ชลบุรี บุกตรวจแหล่งลักลอบผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ พบนำชิ้นส่วนหมู เครื่องใน และเนื้อสัตว์แช่ในถังฟอร์มาลีนจำนวนกว่า 25,000 กิโลกรัม  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สุ่มตรวจอาหารในร้านหมูกระทะในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี จำนวน 25 ตัวอย่าง ประกอบด้วย หมึกกรอบ 9 ตัวอย่าง สไบนาง 3 ตัวอย่าง หมูสด 5 ตัวอย่าง หมูปรุงรส 4 ตัวอย่าง เครื่องในสัตว์(ตับหมู ไส้ตัน ไตหมู) 3 ตัวอย่าง และแมงกะพรุน 1 ตัวอย่าง โดยได้ทำการตรวจเบื้องต้น ด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร ตรวจพบฟอร์มาลีนในตัวอย่างหมึกกรอบ 7 ตัวอย่าง สไบนาง 3 ตัวอย่าง ส่วนอาหารชนิดอื่น ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง

นพ.ศุภกิจ กล่าวต่อว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างอาหารทั้งหมดส่งตรวจยืนยันผลอีกครั้ง ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ซึ่งผลการตรวจพบฟอร์มาลีนในตัวอย่างหมึกกรอบ และสไบนาง ตรงกับชุดทดสอบเบื้องต้น โดยในตัวอย่างหมึกกรอบพบปริมาณฟอร์มาลีน ตั้งแต่ 175-412 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg) ส่วนสไบนาง พบในปริมาณ 157-326 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนอาหารชนิดอื่น ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง

สำหรับ ฟอร์มาลีน หรือ ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 391 (พ.ศ.2561) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย หากสัมผัสจะทำให้ผิวหนังอักเสบหรือสูดดมเข้าทางเดินหายใจจะเกิดระคายเคืองทางเดินเยื่อบุหายใจ หรือเมื่อรับประทานจะทำให้มีการปวดท้องอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ส่งข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จะร่วมกันออกสุ่มเพิ่มเติมเป็นระยะในทุกพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน