"มัลลิกา" ติง "กองทุนประชารัฐ" ปรับจูนเป้าหมายให้เท่าเทียมทั่วถึง

2022-12-09 11:20:28

 "มัลลิกา" ติง "กองทุนประชารัฐ" ปรับจูนเป้าหมายให้เท่าเทียมทั่วถึง

Advertisement

"มัลลิกา" ติง "กองทุนประชารัฐ" ปรับจูนเป้าหมายให้เท่าเทียมทั่วถึง  แจกเยียวยาได้ในวิกฤต แต่ทำให้ประชาชนเข้มแข็งได้ด้วยหรือไม่

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65   ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.)  ได้อภิปรายรายงานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ดร.มัลลิกา กล่าวว่า กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกองทุนที่รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องแรก 1.อยากตั้งข้อสังเกต กองทุนนี้หลังจากนี้ชื่อจะเปลี่ยนไปหรือไม่ ยุคสมัยเปลี่ยนชื่อกองทุนจะเปลี่ยนไหม หลังจากงบประมาณแผ่นดินดูแลคนยากคนจนในภาวะวิกฤตแล้วก็ทำอะไรต่อมาอีกมากถ้ายุคสมัยเปลี่ยนขอถามว่าชื่อกองทุนจะเปลี่ยนหรือไม่เพื่อความไม่สับสนของพี่น้องประชาชน 2. ความสำเร็จของกองทุนที่รายงานมาในเอกสารฉบับนี้ระบุมีผลสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย แต่ขอมองว่าความสำเร็จของกองทุนมีมากเท่าใดก็สะท้อนการบริหารจัดการปัญหาความยากจนของรัฐบาลว่าล้มเหลวมากเท่านั้น เพราะหากท่านภาคภูมิใจรายงานเรื่องผลสัมฤทธิ์จะเป็นเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องถ้าบัญชีคนจนมากยิ่งขึ้นท่านมาดีใจว่าสามารถลงทะเบียนคนจนเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านกว่าบัญชีแบบนี้ดิฉันว่าไม่ใช่ แต่ความสำเร็จของรัฐบาลควรจะเป็นบัญชีคนจนลดน้อยลงไม่ใช่การขยายกองทุนออกไปหรือเพิ่มบัญชีคนจนของประเทศไปเรื่อยๆแสดงว่ารัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวยขึ้นได้ ทำให้เกิดปัญหาความยากจน เราต้องจูนเป้าหมายให้ตรงกัน

ดร.มัลลิกา กล่าวต่อว่า ภารกิจนี้เป็นมาตรการทางการคลัง เป็นงบประมาณแผ่นดินที่นำมาใช้ เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจน แต่การช่วยเหลือคนยากคนจนสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำให้มีรายได้เป็นของตนเองมีความภาคภูมิใจในการทำงานและมีเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น สำคัญที่สุด และถ้าท่านตั้งหน้าตั้งตาแจกนั้นตนเห็นด้วยเฉพาะในภาวะวิกฤตต้องสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และประคองชีวิตของพี่น้องประชาชนอันนี้ไม่ขัด แต่เราต้องทำให้พี่น้องประชาชนเข้มแข็งด้วยตัวเอง การมีกองทุนนี้เราต้องสามารถประสานกับกระทรวงอื่นที่เป็นกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญด้วย กองทุนเคยประสานงานระหว่างการกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรฯบ้างหรือไม่พี่น้องเกษตรกรที่ยากจนเชื่อมประสานกองทุนนี้ไปสู่เขาได้อย่างไรแบบไหนและขณะเดียวกันเคยทำงานร่วมกระทรวงพาณิชย์หรือไม่เพราะ ผู้ค้ารายย่อย เอสเอ็มอีจะได้เข้าถึงกองทุน

"ท่านทำงานอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จะทำโดยลำพังเฉพาะกระทรวงการคลังดูแลกองทุนไม่ได้ ประชาชน ภาค SME จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนี้อย่างไร อันนี้สำคัญช่วยชี้แจงด้วย ขอเสนอให้ท่านทำอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและที่สำคัญที่สุดคือกองทุนนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้ท่านทำงานคนเดียวโดดเดียวท่านควรทำงานร่วมกับหลายกระทรวง เพราะพี่น้องประชาชนอยู่ทุกภาคส่วน แต่ในรายงานมีบัญชี 13 ล้านกว่าคนแล้วจะทำประชาชนคยอื่นๆตกขอบ จึงขอกราบเรียนและขอให้ท่านตอบว่าทำการวัดผลอย่างไร อะไรคือตัวชี้วัด ถ้าเราจะไม่เยียวยาเพียงอย่างเดียวแล้วกองทุนนี้จะสามารถทำให้ประชาชนเข้มแข็ง แข็งแรงที่สุดได้อย่างไร จึงเรียนท่านประธานสภาไปถึงประธานกองทุนท่านรัฐมนตรีคลัง ปลัดคลังและคณะทั้งหมดรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในคณะ ดิฉันตรวจสอบและทำงานเห็นมาตลอดระยะเวลาที่ท่านตั้งกองทุนนี้ ดิฉันว่ายังไม่ทั่วถึงเท่าเทียมและที่สำคัญที่สุดหลักการหลักเกณฑ์ยังไม่สอดรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยของเรา" ดร.มัลลิกา กล่าว