"ชวน"ประสาน "วิษณุ" แจ้งรัฐบาลกำชับ ส.ส.ร่วมประชุม

2022-12-08 11:40:02

"ชวน"ประสาน "วิษณุ" แจ้งรัฐบาลกำชับ ส.ส.ร่วมประชุม

Advertisement

"ชวน"ยอมรับยุ่งจนลืมแสดงตน ทำสภาล่ม 7 ธ.ค. รับคุมองค์ประชุมให้ครบเป็นเรื่องยาก ประสาน "วิษณุ" แจ้งนายกฯ กำชับ ส.ส.ร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ… ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่า สภาฯ ได้ส่งร่างดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.65  ที่ผ่านมา หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีเวลา 5 วัน ก่อนที่จะมีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย จึงถือว่ากระบวนการของสภาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

นายชวน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีกฎหมายที่สำคัญที่ควรจะได้พิจารณาในสภาฯ เช่น ร่าง  พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นเรื่องด่วนที่ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ส่งมารวมกับเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด มี 10 กว่าเรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น ถ้ารัฐบาลอยากให้กฎหมายเหล่านี้ผ่านก็จำเป็นต้องช่วยดูเรื่ององค์ประชุม ไม่เช่นนั้นการพิจารณาจะไปไม่ถึง เพราะจะมีร่างพ.ร.บ.ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้วอีกหลายเรื่อง ซึ่งตนคิดว่าเวลาที่มีอยู่ของสภาฯ นั้นเพียงพอต่อการพิจารณา ถ้าองค์ประชุมไม่มีปัญหา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือกับสมาชิกว่าการประชุมสภาฯ วันพุธและวันพฤหัสบดี ขอใช้เวลาประชุมยาวกว่าปกติ เพราะการประชุมในวันศุกร์มีปัญหาเพราะสมาชิกไม่ค่อยอยากประชุม แต่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.นี้ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะไม่นัดประชุมวันศุกร์จนถึงสิ้นปี และเมื่อขึ้นปีใหม่จะมีการหารือกับคณะกรรมการประสานงานทั้ง 3 ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งว่า จะมีความประสงค์ในวันศุกร์อีกครั้งเมื่อใด เพราะยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาคือเรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว หากไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

นายชวน กล่าวต่อว่า เมื่อคืนวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้มีโอกาสปรึกษากับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ให้นายวิษณุเป็นคนกลางประสานกับฝ่ายรัฐบาล ให้แจ้งสมาชิกของรัฐบาลให้มาประชุมให้พร้อม แม้การประชุมสภาฯ จะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย แต่โดยกลไกของระบบนี้รัฐบาลถือเป็นเสียงข้างมาก หากฝ่ายค้านไม่มาเลยแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากการประชุมก็สามารถเดินไปได้ และในช่วงเช้าตนก็ได้ย้ำกับนายวิษณุอีกครั้งว่าให้ช่วยเรียนนายกฯ ด้วย เพราะสภาฯ เหลือเวลาทำงานอีกเพียง 2 เดือนเศษเท่านั้น หรือวันที่ 28 ก.พ. 66 เนื่องจากหมดสมัยประชุมพอดี หรือจะมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ เพราะสภาชุดนี้จะมีอายุถึงวันที่ 23 มี.ค. 2566 ยกเว้นแต่ว่าจะมีการยุบสภาก่อน ทั้งนี้ คิดว่าการจะเรียกประชุมสมัยวิสามัญคงเป็นไปได้ยาก เพราะขนาดการประชุมสมัยสามัญยังยาก ฉะนั้น วิสามัญก็จะยิ่งยาก ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าการทำให้องค์ประชุมครบเป็นเรื่องยาก

เมื่อถามว่า การที่องค์ประชุมล่มบ่อยครั้ง เป็นเกมการเมืองเพื่อดึงร่างพ.ร.บ.กัญชง กัญชา (ฉบับที่….) พ.ศ… ไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายชวน กล่าวว่า ไม่น่าเกี่ยว แต่เป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่ไม่ยอมร่วมเป็นองค์ประชุมในร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ… มาตรา 9/1 เพราะเห็นว่ากระบวนการลงมติไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาสภาล่มเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา นั้นมาจากองค์ประชุมไม่ครบและยังปรากฎว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ แสดงตนทั้งวิธีการประกาศผ่านไมโครโฟนและซ้ำด้วยการเสียบบัตร จึงทำให้องค์ประชุมขาดไป 1 เสียง จนที่สุดต้องปิดการประชุมไป

“ขอเรียนว่าผมก็ลืมแสดงตนเป็นองค์ประชุม มัวแต่ยุ่งอยู่กับการชี้แจงให้สมาชิก อย่างไรก็ตามผมได้บอกกับสมาชิกว่าอย่าย่อท้อ ประชาชนเลือกเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็ต้องทำงาน ดังนั้น ขอให้รับผิดชอบมาร่วมประชุม ถือเป็นหน้าที่รัฐบาลในฐานะที่เป็นเจ้าของเสียงข้างมาก การประชุมสภาเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นของทุกคน แต่เมื่อมีปัญหาก็ต้องเอาเสียงข้างมากมาแก้ไข ผมเห็นใจในช่วงปลายสมัยก็ไม่รู้ว่าใครอยู่พรรคไหน” นายชวน กล่าว

เมื่อถามว่า สาเหตุที่องค์ประชุมไม่ครบเป็นเพราะว่าส.ส.ต้องการลงพื้นที่ไปหาเสียงใช่หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ไม่น่าจะเป็นเหตุผล เพราะประชุมในวันพุธและวันพฤหัสบดีไม่ได้มีนัดพิเศษอะไร และขอฝากประชาชนช่วยดูว่าส.ส.ที่เลือกเข้ามารับผิดชอบต่อหน้าที่หรือไม่

เมื่อถามย้ำถึงมาตรการเข้มข้นที่จะทำให้ส.ส.เข้าร่วมประชุมมากกว่าการขอความร่วมมือ นายชวน กล่าวว่า ความจริงเป็นเรื่องหน้าที่รับผิดชอบของคนระดับที่เป็นส.ส. ต้องมีวุฒิภาวะ รู้ว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควร แต่ก็เข้าใจบางคนมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ แต่บางคนหายไปโดยไม่ทราบเหตุผล ซึ่งมีอยู่ทุกพรรค

เมื่อถามว่า นอกจากหารือเรื่ององค์ประชุมล่มกับนายวิษณุแล้ว ได้พูดคุยกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนนำรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า สภาปัจจุบันไม่เหมือนในอดีต ที่สมัยก่อนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นเสียงข้างมาก แต่ปัจจุบันไม่มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีในสภา และขณะนี้มอบให้นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแล ซึ่งนายอนุชาก็เป็นรัฐมนตรีจึงดูแลไม่ทั่วถึง  พูดง่ายๆสภาฯต้องทำหน้าที่กันเอง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ 2 คนต้องหารือกันเอง แทนที่ฝ่ายบริหารต้องดูแลกลายเป็นสภาต้องดูแลเอง ตนจึงคิดว่าเมื่อแจ้งต่อนายวิษณุไปแล้ว หวังว่าท่านจะแจ้งนายกฯต่อ เพื่อให้นายกฯได้เชิญหัวหน้าแต่ละพรรคการเมืองหารือกำชับลูกพรรคต่อไป เพราะเสียงของฝ่ายรัฐบาลมีเหลือแหล่