พท. ชี้ 10 นโยบายทำเศรษฐกิจโตทั้งระบบเป็นขั้นตอน

2022-12-08 11:26:12

พท. ชี้ 10 นโยบายทำเศรษฐกิจโตทั้งระบบเป็นขั้นตอน

Advertisement

พท. สร้างความมั่นใจภาคธุรกิจ ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาททำได้  ชี้ 10 นโยบาย ทำเศรษฐกิจเติบโตทั้งระบบอย่างเป็นขั้นตอน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65  นายจักรพงษ์ แสงมณี กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย  (พท.) คณะทำงานด้านยกเครื่องเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีคำวิจารณ์นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท จะทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศว่า การประกาศนโยบายใดๆ เพื่อไทยคิดถึงทุกภาคส่วน เราทราบดีว่าผู้ประกอบการ ต้องการยอดขายสูงขึ้น และกำหนดต้นทุนได้ไม่สูงเกินกว่าความจำเป็น และการประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทในปี 2567 คือเป้าหมายหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เรามีวิธีการพร้อมแล้วที่จะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นปีละ 5% ดังนั้นนโยบายทั้ง 10 ข้อที่ได้ประกาศไปแล้ว จะทำเศรษฐกิจเติบโตทั้งระบบอย่างเป็นขั้นตอน บริหารความเหลื่อมล้ำให้ลดลง พร้อมหลักการทำงานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ทุกคนได้ประโยชน์ เรายอมรับว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่นี่คือเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ พรรคเพื่อไทยเข้าใจดีถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกขนาด ว่าภาคธุรกิจกำลังแบกรับสภาพความไม่เติบโต และต้นทุนส่วนอื่นสูงกว่าที่ควรมายาวนาน เพราะจากฐานสภาพธุรกิจปัจจุบัน ที่ยอดขายไม่เพิ่มขึ้น ซ้ำร้ายยังลดลง และต้นทุนพลังงาน ค่าสาธารณูปโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า เพราะรัฐบาลบวกภาระภาษีเข้าไปในอัตราสูง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ผู้ประกอบการรายกลาง-รายเล็กต้องจ่ายสูงกว่าอัตราที่ควร สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมกับผู้กู้รายกลางและรายเล็กหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยที่รายใหญ่จ่ายอยู่ จึงสร้างความกังวลให้ผู้ประกอบการ ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในอัตราที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้นเป็นภาระหนักหนา ในฐานะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ขอยืนยันว่าเรามีความสามารถบริหารเศรษฐกิจให้เติบโต อย่างมีวินัยทางการเงินการคลัง พิสูจน์ผลงานมาแล้วในอดีต ไม่ว่าจะสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย หรือรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศ หรือตลาดส่งออก เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ดี ซึ่งเพื่อไทยจะทำและทำสำเร็จมาแล้ว เพราะแนวคิดเพื่อไทยต่างจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน

“เราเคยผลักดันให้เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ จาก 212 บาทเป็น 300 บาท และอัตราเงินเดือนปริญาตรี 15,000 บาท เมื่อปี 2555 อย่างเป็นผลสำเร็จด้วยดี แม้ขณะนั้นประเทศไทยเพิ่งจะเผชิญกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปี 2554 ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการต่างเติบโต และจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน ลดจาก 0.7 เหลือ 0.6 ในปีถัดไป ขอให้มั่นใจว่า เราจะทำให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง ลดภาระที่ไม่จำเป็นลง และสามารถจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับคนที่ทำงานให้ผู้ประกอบการได้อย่างไม่ลำบากยากเย็น” นายจักรพงษ์  กล่าว