สหรัฐฯ พบ "เด็ก" ป่วยโควิด-19 สะสมกว่า 15 ล้านราย

2022-12-07 15:55:36

สหรัฐฯ พบ "เด็ก" ป่วยโควิด-19 สะสมกว่า 15 ล้านราย

Advertisement

ลอสแอนเจลิส, 7 ธ.ค. (ซินหัว) — สถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกา และสมาคมโรงพยาบาลเด็กของสหรัฐฯ รายงานว่าสหรัฐฯ ตรวจพบเด็กป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กว่า 15 ล้านรายแล้ว นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่

สหรัฐฯ ตรวจพบเด็กป่วยโรคโควิด-19 กว่า 114,000 ราย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา และตรวจพบเด็กป่วยโรคโควิด-19 รวม 28,600 ราย ในสัปดาห์ล่าสุดที่สิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. โดยจำนวนผู้ป่วยเด็กที่มีการรายงานมีแนวโน้มต่ำกว่าความจริง

รายงานระบุว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะช่วงอายุเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการประเมินความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่เกี่ยวพันกับเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้

“การยอมรับว่าโรคระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนั้นเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราจำเป็นต้องระบุและรับมือผล กระทบอันยืดเยื้อต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนรุ่นนี้” สถาบันฯ ระบุ


(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนมัธยมปลายวูดโรว วิลซัน ซีเนียร์ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ วันที่ 30 ส.ค. 2021)