NT เชิญชวนประชาชนร่วมงานกาชาดประจำปี 2565 “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” และเยี่ยมชม “ร้านกาชาด เอ็นที” ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี

2022-12-06 19:40:24

NT เชิญชวนประชาชนร่วมงานกาชาดประจำปี 2565   “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” และเยี่ยมชม “ร้านกาชาด เอ็นที” ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี

Advertisement

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมงานออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2565 โดยสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดการจัดงาน คือ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ในปี 2565 โดยสภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น.

โดย ร้านกาชาด เอ็นที ตั้งอยู่บูธเลขที่ 6.12 มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 270 ตารางเมตร โดยกำหนดรูปแบบและกรอบแนวคิดการออกแบบให้สอดรับกับแนวคิดหลักในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 และสอดรับกับบรรยากาศภายในสวนสาธารณะภายใต้แนวคิด “สร้างอนาคต ด้วยเทคโนโลยี” โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย

โซนเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ในปี 2565
โซนนิทรรศการ Smart Home, Smart Business, Smart City นำเสนอนิทรรศการในรูปแบบของ Smart Digital โดยการเชื่อมต่อระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ เอ็นทีเข้ากับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านระบบการสั่งการจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความ สะดวกให้กับชีวิตประจำวัน รวมถึงมุมบริการ NT Service สำหรับให้บริการสอบถามข้อมูลหรือ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับบริการต่างๆ รวมถึงจำหน่ายสินค้า และบริการของ เอ็นที อาทิ NT Broadband, NT Mobile, my by NT เป็นต้น

โซนกิจกรรมร่วมสนุก และ มุมถ่ายภาพ กิจกรรมสอยดาวชิงรางวัล คูปองชิงโชคใบละ 20 บาทเพื่อดึงดูดความสนใจเข้าร่วม ชมงาน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายคูปอง เอ็นที จะสมทบทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุง สภากาชาดไทย รวมถึงมุมถ่ายภาพ สำหรับให้ผู้เข้าชมงานได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก

โดยประชาชนสามารถเยี่ยมชมร้านกาชาด เอ็นทีได้ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ระยะเวลา 11 วัน 11 คืน ณ สวนลุมพินี