"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน

2022-12-06 17:48:58

 "ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินมีผลตี 5 วันที่ 7 ธ.ค.  เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 ปตท. แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน  0.30 บาทต่อลิตร  น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดราคา 0.15 บาทต่อลิตร  ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลตี 5  วันที่ 7 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป  ส่วนบางจากแจ้งปรับลดราคาน้ำมันเช่นกัน