"ไทยสร้างไทย" เปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท

2022-12-06 17:30:45

"ไทยสร้างไทย" เปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" เปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท ย้ำบำนาญประชาชน  ดูแลผู้สูงวัยให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 ที่ จ.ชัยนาท นายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย นายประวัฒน์ อุตตะโมต รองประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายสนั่น ทองปาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย และดร.จิระ เมธีสิวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาทเขต 2  พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ อ.สรรพยา และ อ.เมือง  เพื่อพบปะพี่น้องชาวชัยนาท พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

นายอุดมเดช กล่าวกับพี่น้องชาวชัยนาทถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการออกมาสร้างพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเป็นผู้นำทัพ ซึ่งการออกมาสร้างพรรคเนื่องจากมองเห็นปัญหาและวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศ ยาวนานมากว่า 16 ปี เลือกฝั่งหนึ่งก็ติดหล่ม เลือกอีกฝั่งก็ติดล็อค ประเทศไปต่อไม่ได้ ไทยสร้างไทยไม่สามารถปล่อยให้ประเทศเป็นเช่นนี้ เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้ประเทศขาดการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส กระทบปากท้องความเป็นอยู่ รายได้ของพี่น้องประชาชน ยังกระทบไปถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ประชาชนไม่มีกำลังซื้อ  พรรคไทยสร้างไทย จึงนำเสนอนโยบายที่ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่น นโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก หรือนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละสามพันบาท ซึ่งประเทศไทย เป็นประเทศแรกของโลก ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มขั้นแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อรายได้ไม่ดี สุขภาพก็ไม่ดีด้วย จึงไม่สามารถปล่อยให้ประเทศไทย มีแต่คนแก่ที่ยากจนต่อไปได้ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐ และครอบครัวจำนวนมหาศาล รวมถึงไม่มีคนทำงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

นายอุดมเดช กล่าวต่อวา พรรคไทยสร้างไทยจึงจำเป็นต้องดูแลผู้สูงวัย ด้วยการสร้างนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะสร้างประโยชน์ถึงสี่ด้าน 1.ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2.เป็นการลดภาระคนหนุ่มคนสาวที่ต้องทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ ให้คนวัยทำงานสามารถตั้งตัวได้ 3.ผู้สูงอายุ ต้องไปเข้าโปรแกรมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงที่ศูนย์สุขภาพที่รัฐจัดหาให้ใกล้บ้าน โดยตั้งเป้าลด 3 โรคสำคัญ ประกอบไปด้วยโรคความดันสูง โรคไขมันอุดตัน และโรคเบาหวาน 4.นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท จะเป็นกำลังซื้อมหาศาลที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และหมุนเวียนในชุมชน จากการที่ผู้สูงวัยนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่งผลทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นด้วย ดังนั้นพี่น้องทุกคนต้องสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยและช่วยกันส่งเสียงว่าต้องการให้นโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถร่วมเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชนได้ เพื่อให้ร่างกฎหมายที่พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งได้ส่งร่างกฎหมายเข้าสู่สภาพิจารณาแล้ว ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นได้จริง