"ประพันธุ์"รายงานตัว ส.ว. ยอดรวม 249 คน

2022-12-06 15:05:12

"ประพันธุ์"รายงานตัว ส.ว. ยอดรวม 249 คน

Advertisement

"ประพันธุ์"รายงานตัว ส.ว. พร้อมกล่าวปฏิญาณตนแล้ว ยอดรวม  249 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65  ผู้สื่อข่าวรางานว่าในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งส.ว.คนใหม่ คือ นายประพันธุ์ คูณมี ส.ว. และได้ให้ นายประพันธุ์ กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้นายศุภชัย ได้แจ้งจำนวน ส.ว. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ รวม 249 คน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้น นายประพันธุ์ ได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และรับฟังคำชี้แจงในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่