กำชับร้านค้างานกาชาดใช้เครื่องขยายเสียงเท่าที่จำเป็น

2022-12-05 14:30:43

กำชับร้านค้างานกาชาดใช้เครื่องขยายเสียงเท่าที่จำเป็น

Advertisement

แผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ปี 65 กำชับร้านค้าใช้เครื่องขยายเสียงเท่าที่จำเป็นภายในสวนลุมพินี

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย กำหนดการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-18 ธ"8"65 รวม 11 วัน 11 คืน ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกา สภากาชาดไทย” ณ บริเวณสวนลุมพินี และออนไลน์ ทาง  www.งานกาชาด.com   และ www.redcrossfair.com  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90  พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี และเพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งทุกปีที่มีการออกร้าน จะมีการควบคุมเสียงดังเพื่อป้องกันผลกระทบของเสียงต่อประชาชนที่เข้าร่วมงานและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันเสียงรบกวนที่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนที่พักอาศัย เป็นต้น

นายปิ่นสักก์ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งแต่งตั้งโดยสภากาชาดไทย และได้รับการสนับสนุนผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักอนามัย และสำนักสิ่งแวดล้อม) สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ผู้แทนจำหน่ายเครื่องวัดเสียง (บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด บริษัท เอ เอ็ม อะคูสติค จำกัด บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เอสพี โซนิค จำกัด) สภากาชาดไทย และกรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการแผนกฯ และได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการควบคุมเสียงจากร้านค้าที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง  แนวทางการควบคุมเสียงงานกาชาดประจำปี 2565 ได้มีข้อแนะนำและข้อกำหนดการควบคุมเสียงสำหรับร้านค้า เช่น ให้ร้านค้าออกแบบการใช้ลำโพงให้น้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็น และตั้งอยู่ในภายร้าน เป็นต้น ซึ่งร้านค้าจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลการใช้เครื่องขยายเสียงให้กองอำนวยการจัดงานกาชาดทราบ และกำหนดการควบคุมความดังเสียงของร้านค้าต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ หากตรวจพบว่าร้านค้าใดมีระดับเสียงเกินเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งเตือนพร้อมให้คำแนะนำตามที่คณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงฯ กำหนด ทั้งนี้ ร้านค้าและประชาชน สามารถติดตามผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่จัดงาน รวม 9 จุด ทางออนไลน์ได้ที่เวบไซด์ www.noisemonitor.net ซึ่งแผนกควบคุมเสียงงานกาชาดฯ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ระดับเสียงดังกล่าวจากบริษัท กะทิ สตูดิโอ จำกัด