ยอดโควิด-19 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 4,284 ดับ 105

2022-12-05 10:43:50

ยอดโควิด-19 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 4,284   ดับ 105

Advertisement

ยอดโควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 4,284 ราย เสียชีวิต 105 ราย

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.65 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค.65 ว่า มีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 4,284 ราย เฉลี่ยรายวัน  612 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิต  105 ราย เฉลี่ย  15 รายต่อวัน หายป่วยสะสม 2,488,093 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) เสียชีวิตสะสม 11,587 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)