"บิ๊กป้อม"ลุยมุกดาหารหวังแก้น้ำท่วม ภัยแล้งยั่งยืน (มีคลิป)

2022-12-02 18:38:23

"บิ๊กป้อม"ลุยมุกดาหารหวังแก้น้ำท่วม ภัยแล้งยั่งยืน (มีคลิป)

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ลุยมุกดาหาร ติดตามโครงการประตูระบายน้ำ โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล หวังแก้น้ำท่วม ภัยแล้ง ยั่งยืน

เมื่อ 2 ธ.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการ ต่อเนื่องจากช่วงเช้า โดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำหรับโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานในปี66 จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ มากถึง 3,000 ไร่ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยพร่องระบายน้ำช่วงต้นฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ประมงและอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุน และไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทการปฏิบัติงาน ด้วยดีที่ผ่านมา

 พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล และสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบจ. มุกดาหาร ณ บ้านนาดี ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร และการเพาะปลูกพืช ได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง แม้จะเกิดฝนทิ้งช่วงก็ตาม

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับ อย่างเป็นกันเอง โดยได้นำความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. มายังพี่น้องประชาชน ชาวมุกดาหาร ทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข ทั่วหน้า