รพ.เรียกเก็บเงินผู้ป่วยไม่สมเหตุผล 5 ปี 3,329 เรื่อง 35.7 ล้าน

2022-12-02 16:16:19

รพ.เรียกเก็บเงินผู้ป่วยไม่สมเหตุผล 5 ปี  3,329 เรื่อง   35.7 ล้าน

Advertisement

"สปสช.-สภาผู้บริโภค" เปิดข้อมูล รพ.เรียกเก็บเงินผู้ป่วยไม่สมเหตุผล 5 ปี  3,329 เรื่อง   35.7 ล้าน ต้องคืนให้ผู้ป่วยพร้อมดอกเบี้ย 15% เขต 13 กทม. เยอะสุด เกือบ 2 พันเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภค แถลงข่าว “ผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษา” ว่า ขณะนี้นอกจากปัญหาร้องเรียนการบริการแล้ว ก็ยังพบเรื่องเรียนว่าถูกเรียกเก็บค่ารักษาจำนวนมากด้วย ซึ่งข้อมูล 5 ปี ตั้งแต่ 2561-2565 มีร้องเรียนถูกเก็บค่ารักษา 3,329 เรื่อง เป็นเงิน 35.7 ล้านบาท ทั้งเรียกเก็บเพิ่มค่าทำคลอดกรณีส่งต่อ กรณีค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ อ้างว่าต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม กรณีผู้พิการ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงถูกเรียกเก็บกรณีเข้ารับการรักษาโรคโควิด – 19 เป็นต้น ทั้งนี้ขอย้ำว่าการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ก็เพื่อไม่ให้ประชาชนล้มละลาย ดังนั้นไม่ควรมีเรื่องของการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยทุกกรณี และจากที่มีการร้องเรียนเข้ามาเมื่อมีการพิจารณาแล้วเกือบ 100 % ทางรพ.ต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมดให้ผู้ป่วย และต้องจ่ายมากกว่าที่เรียกเก็บด้วยซ้ำ เพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดอีก 15% ตลอดจนต้องเสียค่าบริหารจัดการด้วย นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรต้องเสียเลย

“รพ.ที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัตรทอง เก็บไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นรพ.รัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน หรือเก็บกรณีพิเศษในการรักษาโรคใดๆ ก็ทำไม่ได้ หากประชาชนถูกเรียกเก็บก็ต้องสอบถามก่อนจ่าย เพื่อจะได้ไม่ต้องร้องเรียนต่อไป หากเลี่ยงไม่ได้ ก็สามารถใช้สิทธิร้องเรียนเยียวยาได้ นอกจากนี้ตามกฎหมายยังให้สิทธิสภาองค์กรผู้บริโภคฟ้องร้องแทนประชาชนได้อีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิข้าราชการ และประกันสังคมด้วย” น.ส.สารี กล่าว และว่าการที่ออกมาแถลงเพื่อตอ้งการลดข้อร้องเรียน และลดภารค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ย

ด้าน ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ  สปสช. กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจากคนไข้ แต่ควรมาแก้ที่สปสช. ว่ามีบริการใดที่ยังมีประเด็นปัญหา ที่ทำให้ผู้ฝห้บริการมีรายได้เพียงพอ หรือเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกินไป ทั้งนี้ข้อมูลปี 2561-2565 มีการเรียกเก็บเงิน 3,329 เรื่อง ส่วนใหญ่หนักที่เขต 13 พบเกือบ 2,000 เรื่อง คือคน กทม. ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้คุ้นเคย หรือใกล้ชิดหน่วยบริการ เลยมีการเรียกเก็บเงินเยอะ อาทิ 2,200 ราย ถูกเรียกเก็บจากการเดินเข้าไปรับบริการปกติ อีก 553 เรื่อง รับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เช่น ฉีดวัคซีน ซึ่งปกติสามารถรับที่ไหนก็ได้ เพราะสปสช.จ่ายให้ตามรายครั้งที่ให้บริการเลย แต่เมื่อดูยอดเงินแล้ว 35.7 ล้าน ถือว่าค่อนข้างสูง ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทุกสีสามารถเข้ารพ.ที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการบัตรทองได้โดยต้องไม่ถูกเรียกเก็บเงิน ส่วนรพ.เอกชน ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หากเป็นเจ็บป่วยสีแดง ก็ต้องไม่ถูกเรียกเก็บ แต่หากเป็นเจ็บป่วยสีเหลือง เขียวอาจจะถูกเรียกเก็บได้ และสำหรับกรณีผู้พิการนั้นเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องไม่ถูกเรียกเก็บค่ารักษาทุกกรณี รักษาที่ไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ทราบ แล้วถูกเรียกเก็บเงิน ก่อนจ่ายเงิน ให้โทรถาม 1330 ทุกข้อสงสัยที่ถูกเรียกเก็บเงินจะมีคำตอบให้ว่าเก็บได้หรือไม่ได้ หรือร้องเรียน ปรึกษาได้ ที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนในชุมชนก็ได้ ย้ำว่าเกือบ 100% ที่ร้องเรียนเข้ามาและมีการพิจารณาแล้วเข้าข่ายเรียกเก็บโดยไม่มีเหตุอันควร