"ไทยสร้างไทย" หนุนเอกชนขจัดอุปสรรคในการลงทุน

2022-12-01 20:22:43

"ไทยสร้างไทย" หนุนเอกชนขจัดอุปสรรคในการลงทุน

Advertisement

"สุดารัตน์"นำทีมไทยสร้างไทยพบปะสมาพันธ์หอการค้าไทยจีน สมาคมธุรกิจต่างๆ ประกาศหนุนภาคเอกชน ขจัดอุปสรรคในการลงทุน ด้วยการพักการใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคไว้ชั่วคราว 3-5 ปี 

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65 ผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ประเทศ นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค น.ต.ศิธา ธิวารี เลขาธิการพรรค ชัยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค พร้อมคณะ เข้าพบผู้บริหารหอการค้าไทยจีนอย่างเป็นทางการ ในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆครั้งที่ 234 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทยจีน และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยน แนวทางการสนับสนุนภาคเอกชน พร้อมรับฟังแนวนโยบายต่างๆของพรรคไทยสร้างไทยในการสนับสนุนภาคเอกชน สร้างรายได้ และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารหอการค้าไทย-จีน ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุม APEC ในไทยได้มีท่าทีสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนอย่างชัดเจน รวมทั้งการสนับสนุนการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ EECของไทยกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

คุณหญิงสุดารัตน์ได้  กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยได้มีนโยบาย สร้างทีม “Thailand Builder Team” เหมือนกระทรวง MITI ของญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและนักลงทุน เพื่อเพิ่มการค้าการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

ดร.โภคิน ย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทยจะปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้ จะทลายอุปสรรคที่ขวางกั้นโอกาสในการทํามาหากินของประชาชน เพื่อให้คนไทยระเบิดศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก เช่น ใบอนุญาตที่ซํ้าซ้อน ล้าสมัย และเป็นช่องทางให้ถูกรีดไถ ด้วยการออก พรก.1 ฉบับ ใช้เวลาไม่เกิน 1เดือน มาพักการใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการทํามาหากินของประชาชนกว่า 1,000 ฉบับ พักการบังคับใช้เป็นเวลา 3-5 เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทํามาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตที่ล่าช้า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุว่า อาเซียนต้องร่วมมือ เพื่อการแข่งขัน ต้องมีการพูดคุยเจรจากันมากขึ้น โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์จากการประชุมในวาระต่างๆ การสนับสนุนให้เกิดการเจรจาเขตการค้าเสรีเพิ่มเติม ขณะเดียวกันเห็นว่า นักลงทุนจากต่างชาติยังประสบปัญหาข้อติดขัดหลายขั้นตอน ในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการนำเข้าส่งออก ยังติดขัดขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีต่างๆ และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT มีความล่าช้าและยังมีปัญหาอีกมาก ซึ่งทางพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด รวมทั้งพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบาย ยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือ 0% สําหรับผู้ทีมีรายได้น้อยกว่า 300,000 บาท/ปี(ของเดิม ไม่เกิน 150,000) ยกเลิกการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SMEs เหลือ 0% สําหรับผู้ทีมีรายได้น้อย เป็นเวลา 3 ปี

สุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวขอบคุณท่านประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะกรรมการ ที่ได้เปิดโอกาสให้มีการหารือกันในวันนี้ และนับว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องกฎหมายที่ล้าหลังของไทย และกำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจในไทยง่ายขึ้น