จีนพบหินจารึกเล่าชีวิต "ขุนนางราชวงศ์ซ่ง"

2022-12-01 15:05:26

จีนพบหินจารึกเล่าชีวิต "ขุนนางราชวงศ์ซ่ง"

Advertisement

สือเจียจวง, 1 ธ.ค. (ซินหัว) — มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยการค้นพบแผ่นจารึกจากยุคราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279) ในหมู่บ้านต้งซ่าง ตำบลคังเอ้อร์เฉิง เมืองอู่อัน

แผ่นจารึกนี้กว้าง 0.56 เมตร ยาว 0.88 เมตร และหนา 0.2 เมตร ทำจากหินบลูสโตน มาจากปี 1126 มีความเก่าแก่ 896 ปี และเป็นของขุนนางท้องถิ่นชื่อ “เมิ่งเซียว”

สถาบันคุ้มครองและจัดการวัตถุทางวัฒนธรรมของเมืองอู่อัน ระบุว่ากรอบข้อความจารึกสลักลวดลายดอกบัวและดอกไม้อื่นๆ ส่วนเนื้อหาบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพจนถึงวัยชราของเมิ่ง

เจี่ยหมิงเถียน เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เผยว่าแผ่นจารึกนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และศิลปะการเขียนพู่กันของยุคราชวงศ์ซ่งเหนือตอนปลาย (ปี 960-1127) อย่างมาก


(ภาพจากผู้ให้สัมภาษณ์ : แผ่นจารึกบันทึกเรื่องราวของเมิ่งเซียว)