"วลัยพร รัตนเศรษฐ" ส.ส.ใหม่ รายงานตัวต่อสภาฯ

2022-12-01 11:29:48

  "วลัยพร รัตนเศรษฐ" ส.ส.ใหม่ รายงานตัวต่อสภาฯ

Advertisement

"วลัยพร รัตนเศรษฐ" ส.ส.ใหม่ รายงานตัวต่อสภาฯ สรุปยอด ส.ส.ล่าสุด 474 คน

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.65  ที่รัฐสภา นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ได้เดินทางมารายงานตัวต่อกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65

ทั้งนี้ นางวลัยพร ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่29 ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.65 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ นายเดชนัฐวิทย์ เตริยาภิรมย์ ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 28 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ แล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักการประชุม พบว่า ส.ส. ที่ยังคงสถานะ มีจำนวน 482 คน ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 8 คน ดังนั้น มี ส.ส. ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน 474 คน