"ชวน" นัด 7 ธ.ค.ประขุมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไข รธน.ปลดล็อก ก.ม.ท้องถิ่น

2022-12-01 10:08:01

"ชวน" นัด 7 ธ.ค.ประขุมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไข รธน.ปลดล็อก ก.ม.ท้องถิ่น

Advertisement

"ชวน" นัดประขุมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไข รธน. ปลดล็อก ก.ม.ท้องถิ่น - กระจายอำนาจ 7 ธ.ค.

เมื่อเวลา 22.15 น. วันที่ 30 พ.ย. ที่รัฐสภา  มีการประชุมร่วมรัฐสภา   โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาแบะประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... เกี่ยวกับหมวดการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าคณะก้าวหน้า และประชาชน จำนวน 76,591 คนเสนอ ในวาระแรก  ปรากฎว่าหลังจากผู้อภิปราย ส.ส. ส.ว. ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งผู้สนับสนุน และคัดค้าน และได้ให้นายธนาธร ในฐานะผู้เสนอร่างได้อภิปรายสรุปเหตุผลของการเสนอร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายชวน ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วิปทั้ง 3 ฝ่าย เห็นชอบและขอนัดลงมติร่างดังกล่าวในวาระแรก วันที่ 7 ธ.ค.2565 เวลา 09.30 น. เป็นการลงมติ และในเวลา 13.00 น. จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยในวันที่ 20 และวันที่ 21 ธ.ค.65 ไม่มีการนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา และจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 - 29 ธ.ค.65 จากนั้น นายขวน ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 22.23 น. รวมเวลาการประชุมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 23 นาที