โพลชี้ คนค้านเลื่อนเลือกตั้ง มองกระทบประเทศ

2018-01-28 12:25:42

โพลชี้ คนค้านเลื่อนเลือกตั้ง มองกระทบประเทศ

โพลชี้คนค้านเลื่อนเลือกตั้งมองกระทบภาพลักษณ์ประเทศ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ประเทศ


ภาพ LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Advertisement“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง ภายหลัง สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วันส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 พบว่า ประชาชน ร้อยละ 48.27 อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ ร้อยละ 47.05 ไม่เห็นด้วย หากต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป เพราะเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ส่วนร้อยละ 20.51 เห็นด้วย หากเลื่อนเลือกตั้ง


ภาพ CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

เมื่อถามว่า หากเลื่อนเลือกตั้งคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร? พบว่า ร้อยละ 36.87 ยังมีการทะเลาะ โจมตีกันไปมา รองลงมา ร้อยละ 35.19 อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล และร้อยละ 34.68 รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไปภายใต้มาตรา 44

Advertisement

ภาพ BORJA SANCHEZ-TRILLO / AFP

ภาพ MUNIR UZ ZAMAN / AFP

แท็กที่เกี่ยวข้อง