"จุติ" สั่ง พมจ.ทุกจังหวัดตรวจเข้มสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

2022-11-04 06:30:01

"จุติ" สั่ง พมจ.ทุกจังหวัดตรวจเข้มสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

Advertisement

"จุติ" สั่ง พมจ.ทุกจังหวัด ตรวจเข้มสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน  หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอยสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65  นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดเผยว่า การช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสงครามนั้น  พม. ได้ดำเนินการโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เด็กต้องปลอดภัย และประชาชนต้องมั่นใจได้ว่าการดูแลเด็กที่มีอยู่ทั่วประเทศจะต้องได้มาตรฐาน และเด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมนุษยธรรมด้วย ขณะนี้ เราจะยังไม่บอกว่าใครถูกใครผิด แต่อาจจะมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขในเรื่องของการดูแลสถานสงเคราะห์เอกชน ซึ่งกฎหมายที่กำกับดูแลอยู่กันคนละกระทรวง แต่  พม. จะไม่หนีความรับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน เพราะเด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เป็นเด็กที่มีทักษะครบ มีความฉลาดในทุกมิติ รวมไปถึงการมีศีลธรรมและจริยธรรมด้วย ทั้งนี้ การช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทางจังหวัดนำโดย ผวจ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกระทรวง พม. นำโดยปลัด  พม. และอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง

นายจุติ กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กในครั้งนี้มี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่  พม. จะต้องรับผิดชอบและต้องแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้ตนได้มอบนโยบายให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบสถานสงเคราะห์เอกชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ว่าได้รับใบอนุญาตและได้มาตรฐานหรือไม่ รวมถึงสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเอกชนด้วย ซึ่งเราต้องเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และอาจจะต้องใช้ผู้ดูแลมืออาชีพที่ได้รับการฝึกจากกระทรวง พม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีก ส่วนอำนาจการปิดสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทำงานเป็นคณะทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นายจุติ กล่าวด้วยว่า สำหรับการจะแยกเด็กที่เหลือออกมาจากสถานสงเคราะห์เอกชนดังกล่าวนั้น เด็กคนไหนที่มีพ่อแม่อยู่ เราต้องติดต่อพ่อแม่ของเด็กก่อน เพื่อสอบถามการตัดสินใจว่าจะเอาลูกกลับไปอยู่ด้วยหรือไม่ ส่วนเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ เราต้องดูแลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แต่อย่างไรก็ตาม พม. ยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ