นักวิจัยจีนออกแบบ "นักเคมีปัญญาประดิษฐ์" เอื้อทดลองเคมีสะดวก

2022-10-25 12:50:37

นักวิจัยจีนออกแบบ "นักเคมีปัญญาประดิษฐ์" เอื้อทดลองเคมีสะดวก

Advertisement

เหอเฝย, 24 ต.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยจีนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ในนครเหอเฝย มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน นำเสนอระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและทดลองทางเคมี

คณะนักวิจัยกล่าวว่าระบบนักเคมีปัญญาประดิษฐ์ (AI-Chemist) ที่ครอบคลุมรอบด้าน ถูกติดตั้งความจำทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดของการวิจัยทางเคมี

ระบบนักเคมีปัญญาประดิษฐ์สามารถรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลอย่างอัตโนมัติ โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถค้นหาและอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างอัตโนมัติจากฐานข้อมูลบนคลาวด์ ตลอดจนเสนอแผนการทดลองที่สอดคล้อง

ระบบดังกล่าวยังสามารถควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในหน่วยงานหรือทางออนไลน์ เพื่อดำเนินตามกระบวนการทดลองทั้งหมดอย่างอัตโนมัติบนสถานีงานมากกว่า 10 แห่ง ทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองในเวลาเดียวกันผ่านการใช้สมองคำนวณ (computational brain) ซึ่งช่วยนำเสนอสมมติฐานใหม่สำหรับการทำซ้ำครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บทความวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารเนชันแนล ไซเอนซ์ รีวิว (National Science Review) ระบุว่าความสามารถของระบบนักเคมีปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับการทดสอบด้วยการตั้งค่าภารกิจทางเคมีที่แตกต่างกัน 3 รายการ
(แฟ้มภาพซินหัว : ระบบนักเคมีปัญญาประดิษฐ์ทำการทดลองทางเคมีที่ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน นครเหอเฝย มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน วันที่ 21 ต.ค. 2022)