"หมอสุกิจ"แจงอำนาจเปิดประชุมวิสามัญไม่ได้อยู่ที่ประธานรัฐสภา

2022-10-11 12:48:03

"หมอสุกิจ"แจงอำนาจเปิดประชุมวิสามัญไม่ได้อยู่ที่ประธานรัฐสภา

Advertisement

ที่ปรึกษา "ชวน" แจงอำนาจเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ไม่ได้อยู่ที่ประธานรัฐสภา แต่หากเข้าชื่อครบตามจำนวน ก็ยินดีนำทูลเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันเข้าชื่อเพื่อจะขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อนำปัญหากรณีโศกนาฏกรรมที่  จ.หนองบัวลำภู เข้าสู่การพิจารณา และขณะเดียวกันก็ได้มี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ออกมาระบุว่า อยู่ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาว่าสมควรจะเปิดประชุมฯหรือไม่ว่า เกรงว่าจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและนำไปสู่การกล่าวหากันในภายหลังได้ ตนขอยกรัฐธรรมนูญปี2560 ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในมาตรา 123 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  Wส.ส.และ ส.ว.ทั้งสองสภารวมกันหรือ ส.ส. มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ"

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจาก มาตรา 123 ประธานรัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญแต่ประการใด แต่หากมีการเข้าชื่อกันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งขณะนี้มี ส.ว.ที่ทำหน้าที่ได้ 244 คน และมี ส.ส.ที่ทำหน้าที่ได้ 477 คน จำนวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกันคือ 721 คน โดยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ คือ 241 คน ทั้งนี้ หากมีการลงชื่อถูกต้องประธานรัฐสภายินดี ที่จะนำความกราบบังคมทูลในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป