รมว.ศธ.สั่งส่งคาราวานอาชีวะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

2022-10-03 12:36:50

 รมว.ศธ.สั่งส่งคาราวานอาชีวะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

Advertisement

รมว.ศธ.สั่งส่งคาราวานอาชีวะลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม ซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า   รถยนต์  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และขณะนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้ว นั้น ตนได้สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จัดขบวนคาราวานส่งทีมอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นชุดปฏิบัติการ “ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน” ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงน้ำมา และหลังน้ำลดลงแล้ว  ซึ่งในช่วงน้ำมา อาชีวะจะเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หรือ เคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่น้ำท่วมสู่พื้นที่ปลอดภัย และ ช่วงน้ำลด จะเข้าให้บริการซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่อมคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ถูกน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

"ดิฉันมีความห่วงใยนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนนี้ จะช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งก่อนและหลังน้ำลดลงแล้ว เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้จักการเป็นจิตอาสา เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้เรียนรู้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ได้ซ่อมของจริงที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมจริง และยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ความชำนาญด้านงานช่างมาให้บริการแก่ประชาชนด้วย"น.ส.ตรีนุช กล่าว.