ยืดเวลา 90 วันบังคับใช้ พ.ร.ป.กระทบเลือกตั้ง

2018-01-19 19:40:05

ยืดเวลา 90 วันบังคับใช้ พ.ร.ป.กระทบเลือกตั้ง

Advertisement

กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีมติเสียงข้างมาก ยืดเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิเสธไร้ใบสั่ง คสช.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แถลงมติของที่ประชุม ต่อประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย หลังประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา 2 ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้สอดรับกับคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบทเฉพาะกาลของกฎหมายพรรคการเมือง ที่พรรคการเมืองจะต้องเตรียมตัวดำเนินการต่าง ๆ ก่อนมีการเลือกตั้ง เพราะหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที พรรคการเมืองอาจจะเตรียมการเลือกตั้งไม่ทัน แต่มีกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกฎหมาย ยังขอสงวนคำแปรญัตติให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งการพิจารณาของกรรมาธิการฯ ในการปรับแก้ครั้งนี้ เป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากใบสั่งจาก คสช. หรือรัฐบาล เพราะเป็นการเสนอญัตติจากกรรมาธิการฯ ในที่ประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีศักดิ์ ไม่ขอตอบว่า การยืดระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. จะทำให้การเลือกตั้ง ต้องเลื่อนออกไปหรือไม่ โดยบอกว่าจะขอชี้แจงพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ในวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.นี้