เปิดบัญชีทรัพย์สิน รมต.หน้าใหม่ “ไพรินทร์” รวยสุด 179 ล้าน

2018-01-19 18:25:30

เปิดบัญชีทรัพย์สิน รมต.หน้าใหม่ “ไพรินทร์” รวยสุด 179 ล้าน

Advertisement

เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ครม.ประยุทธ์ 5 รัฐมนตรีหน้าใหม่ 10 คน “ไพรินทร์” รวยสุด 179 ล้าน ขณะที่อดีตรีฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งล้วนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ ครม.ประยุทธ์ 5 ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 จำนวน 18 คน ในส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ 10 คน พบว่า 1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากที่สุด 179,116,947 บาท 2.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,005,078 บาท 3.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,234,354 บาท 4.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 60,014,448 บาท 5.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,028,670 บาท 6.นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,268,068บาท 7.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 28,489,813 บาท 8. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 84,566,662 บาท 9. นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 66,934,730 บาท และ 10.นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 72,480,554 บาท


สำหรับรัฐมนตรีที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง คือ  1.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,278,559 บาท 2.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,129,821 บาท 3.พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,804,646 บาท 4.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 113,291,318 บาท 5.น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238,861,209 บาท 5.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,545,680 บาท 6.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 90,836,749 บาท
ขณะที่รัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง 1.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 187,199,090 บาท เทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งปี 57 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน186,033,607บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,165,483 บาท 2.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร พ้นจากตำแหน่ง รมช.กลาโหม แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 56,888,681 บาท ปี 57 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 54,634,679 บาท เท่ากับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,254,002 บาท 3.นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร พ้นจากตำแหน่ง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 319,090,812 บาท ปี 57 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 305,195,196 บาท เท่ากับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 13,895,616 บาท 4.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ พ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37, 835,327 บาท ปี 57 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 29,429,846 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 8,405,481บาท 5.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พ้นจากตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,322,749,324 บาท ปี 57 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,315,332,228 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 7,417,096 บาท 6.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,173,946 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3,388,685 บาท 7.นายพิชิต อัคราทิตย์ พ้นจากตำแหน่ง รมช.กระทรวงคมนาคม แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 154,110,490 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4,862,101 บาท 8. นางอรรชกา สีบุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 72,330,779 บาท เทียบกับกรณีเข้ารับตำแหน่งปี 59 แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 82,235,401 บาท เท่ากับว่ามีทรัพย์สินลดลง 9,904,622 บาท 9.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่า 69,989,349 บาท มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น1,554,693 บาท