คุก “ธาริต” 3 เดือนปรับ 5,000 บาทปกปิดทรัพย์สิน

2018-01-19 18:10:30

คุก “ธาริต” 3 เดือนปรับ 5,000 บาทปกปิดทรัพย์สิน

Advertisement

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก “ธาริต” 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น สารภาพลดโทษ 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ผู้ร้องระบุว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่นายธาริตและนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส ไม่แสดงรายการทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 2 แห่ง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลง และเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี ซึ่งอยู่ในนามของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานของนางวรรษมล ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดังกล่าว เป็นการปกปิดไม่แสดงรายการทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธาริตมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน จึงมีมติเอกฉันท์ ว่า นายธาริต จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อ ป.ป.ช.ทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง จึงห้ามมิให้นายธาริตดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 3 เม.ย.2560 อันเป็นวันที่นายธาริตพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ลงโทษจำคุกนายธาริต 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท นายธาริตไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี