จุฬาฯชี้วัคซีนไข้เลือดออกได้ผลดีในคนเคยได้รับเชื้อ

2018-01-19 16:35:02

จุฬาฯชี้วัคซีนไข้เลือดออกได้ผลดีในคนเคยได้รับเชื้อ

Advertisement

แพทย์จุฬาฯ ระบุวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกยังมีความสำคัญ แต่ผู้ฉีดต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับไวรัสมาแล้วเท่านั้น หลังพบผลข้างเคียงในผู้ที่ไม่เคยได้รับไวรัส ทำให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวภายหลังการประชุมวิชาการ เรื่อง การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกที่ควรรู้ ว่า ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญของเอเชีย ซึ่งมีการระบาดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในประเทศอิโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย สำหรับประเทศไทยนั้น แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งเป็นที่มาของโรคไข้เลือดออก 3-5 หมื่นรายต่อปี แต่ในปีที่มีการระบาดรุนแรง พบว่ามีผู้ติดเชื้อกว่า 1 แสนราย นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการกว่าร้อยละ 70-80


ศ.นพ.ธีระพงษ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออก ที่ถูกนำมาใช้แล้ว คือวัคซีนของบริษัท ซาโนฟี ปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส ชื่อ เดงกาเซีย ซึ่งจะใช้ฉีดในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปี จำนวน 3 ครั้ง ใน 1 ปี พบว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อไวรัสเดงกี่มาแล้ว โดยสามารถลดอัตราการการนอนโรงพยาบาล ป้องกันโรคไข้เลือดออกและความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน กลับมีผลข้างเคียงทำให้มีโอกาสรุนแรงและ ต้องนอนโรงพยาบาลมากขึ้น โดยในประเทศฟิลิปปินส์และบราซิลมีการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนฟรี แต่ในประเทศยังไม่ได้บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานของประเทศ แต่มีการให้บริการในบางโรงพยาบาล ซึ่งวัคซีนดังกล่าวยังมีความสำคัญ แต่ผู้ฉีดต้องเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วเท่านั้น